6 תוצאות

תוצאות

-->
00:56
הרב יוסף צ.  בן פורת
הרב יוסף צ. בן פורת | ישיבת אשרי האיש | תשע"ח

00:46
הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף | כנסים וימי עיון | תשע"ד

00:36
הרב יצחק פנגר
הרב יצחק פנגר | כנסים וימי עיון | תשע"ד

00:20
הרב זמיר כהן
הרב זמיר כהן | כנסים וימי עיון | תשע"ד

00:22
הרב דוד לאו
הרב דוד לאו | כנסים וימי עיון | תשע"ד

00:16
הרב שלמה משה עמאר
הרב שלמה משה עמאר | כנסים וימי עיון | תשע"ד