עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
גדר שחיטת טרפה I רובא עדיף מחזקה I ביאור מקור העשה דשביתה ממלאכה בשבת I עשה דשביתת בהמתו לענין מנין המצות וחיוב נשים I שקלים וקרבנות של כל אחד גם בזמן הזה I האחדות – יסוד המשכן והכפרה
פרשת שקלים
משפטים,
תשע"ז
הטעם שלא נבנה בית המקדש על ידי דור באי הארץ I בית המקדש העתיד ירד בנוי מן השמים I נשים בחיובי עשה דשבת I קדושת המועדות מכח קדושת השבת I אכילת סעודת שבת בתוספת שבת
בית המקדש השלישי
בשלח,
תשע"ז
הקרבת הפסח באופן שודאי ישאר ממנו נותר I עשה דוחה לא תעשה במצוה שאפשר לקיימה לאחר זמן בלא דחייה I בענין מורא מקדש לפני שנתקדש המקום בקדושת המקדש I בענין קושיית הצל"ח שיהא מותר לאכול חמץ דלחמי תודה בערב פסח אחר חצות משום עשה דוחה לא תעשה
מורא מקדש
בא,
תשע"ז
מלך גוי רשע אם צריך לכבדו
מלך גוי
וארא,
תשע"ז
שיטת הרמב"ם בדין ברכת הגומל של הולכי מדברות I נגעים שלפני הדיבור
ברכת הגומל
שמות,
תשע"ז
פך שמן של יעקב הוא פך שמן המשחה ופך השמן של חנוכה I גיד הנשה ואבר מן החי בבהמה האסורה באכילה I בענין סימני גדלות אם הם סיבה לגדלות או רק סימן
פך השמן של יעקב
וישלח,
תשע"ז
מעשר כספים I תוכחה
תוכחה
ויצא,
תשע"ז
בענין הוספה על העזרות ועל ההיכל I כח התורה כנגד כח עשו וזרעו I ישראל וארץ ישראל מקור הברכה והתפלה
כח התורה
תולדות,
תשע"ז
מצות כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה בו I בענין ברכת חתנים בעשרה I מנהגי החופה וקידושין למדים ממתן תורה I משמח חתן וכלה כאילו הקריב תודה
כיבוד אב
חיי שרה,
תשע"ז
ברכת הגומל בנמלט מחרב המלחמה I בדברי הרמב"ן בענין פילגש בגבעה שהקריבו שלמי תודה על שנמלטו מחרב בנימין I זריזין מקדימים למצות ומצוה מן המובחר מי עדיף I ברכת מחיה המתים אחר עקידת יצחק
הגומל
וירא,
תשע"ז
ביאור אם הקריב אברהם אבינו קרבן תודה על הצלתו מאור כשדים I גדולה מצות מילה שבכוחה לבטל כח הטבע והמזל I אונס ביום אחרון
הצלת אברהם מאור כשדים
לך לך,
תשע"ז
בנין המזבח לשמה I המאבד עצמו לדעת מפני היסורין I מנין היה אוכל לנח ובניו אחר המבול? I בחשיבות מעלת הדלקת נרות בבית הכנסת
מזבח לשמה
נח,
תשע"ז
בגדר בהמות טהורות וטמאות בימי נח I בגדר זמן תוספת שבת אי הוי כהתחלת השבת או הוי רק דין על האדם לפרוש ממלאכה I ביאור נוסח ברכת מעין שבע שאומרים מקדש השבת ומברך שביעי מקדימין קדושה לברכה I ירידת גשמים אינה אלא בזכות הרבים
ימי נח
בראשית,
תשע"ז
קריאת התורה בציבור וברכתה מן התורה I נשים במצות דרבנן
קריאת התורה
האזינו,
תשע"ז
בשבח המלאכה שאין בה ביטול תורה I תוקעין ומריעין כשהן יושבין I עירבוב השטן כשחל ראש השנה בשבת I המקור לדברי הירושלמי שלא לאכול פת עכו"ם בעשי"ת
מלאכה
ראש השנה,
תשע"ו