עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
במקור הדין שדם חשוב כמשקה לענין הכשר טומאה I גדר תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש החודש
הכשר טומאה
בלק,
תשע"ו
ביאור הטעם שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל במיוחד על מצות פרה אדומה I אפר פרה אדומה אם שייך בו קבלת טומאה מן התורה משום חיבת הקודש I פסול ממשקה ישראל בפרה אדומה
פרה אדומה
חוקת,
תשע"ו
תקיעה בחצוצרות לפני הארון וביאור דברי הספרי בענין רמז לשיר מן התורה I בדין נזר ששורר ובענין קריאת ישראל את ההלל בשעת שחיטת הפסח I המטמא קדשים או תרומה בטומאה דרבנן האם עובר בזה משום איסור משמרת דאורייתא? I האם מתנות כהונה הם שכר חלף עבודתם?
הלל בשחיטת הפסח
קורח,
תשע"ו
שיעור נתינה בחלה ותרומה I מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק I המחלל שבת דינו כעכו"ם אינו אלא בעבודת קרקע I בדין תליית ציצית על ידי קטן ופסול מתעסק במצות
מחלל שבת
שלח,
תשע"ו
שמחה בראש חודש I בענין שמחה בשבת
שמחה בשבת
בהעלותך,
תשע"ו
שבועות
שבועות
שבועות,
תשע"ו
בענין אין אומרין שירה אלא על היין ואימתי נאמרת שלא על היין I חיבת הקודש בכלי שיר הלוים I בדין מגע הזב לענין שילוח מחנות וטומאה הותרה בצבור
פרשת נשא
נשא,
תשע"ו
מצות שמירת המקדש אם היא רק בלילה או גם ביום I מחנה ישראל במדבר אי הוי רשות היחיד I בענין כלי שרת אין מקדשין אלא בעזרה
שמירת המקדש
במדבר,
תשע"ו
פרשת במדבר
פרשת במדבר
במדבר,
תשע"ו
הקרבת הקרבנות לריח ניחוח והקרבתם בזמן הזה I ערבות דמצות אם הוא כגדר ערבות דממונות I
ריח ניחוח
בחוקותי,
תשע"ו
בחלות איסור אלמנה לכהן גדול על איסור עשה ודבק באשתו ולא באשת חבירו I קדושת שילה לענין יציאת כהן גדול משם I כהן גדול שחטא אין מעבירין אותו מגדולתו, ובדין מלך שחטא אי מעבירין אותו I גדר משיחת כהן גדול וגדר משיחת מלך I בדין פסול קטן לעבודה
פרשת אמור
אמור,
תשע"ו
בגדר האישות דשפחה חרופה I באיסור לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה אי הוי מדאורייתא או מדרבנן ובדין בן פקועה לענין זה I איסור אכילה קודם תפלת שחרית ודין סעודת מצוה לענין זה I בדין מורא מקדש בזמן הזה I בדין ריצה בעזרה
בן פקועה
קדושים,
תשע"ו
משמעות לפני ה' הכתוב במקום עמידת המצורע בשעת מתן בהונות, מדוע לא נתקדש שער נקנור מפני שהיה פתוח לקודש?, השבת נתגדל כשמצא את בן זוגו השבת נתן את הכח לנס הגדול, קריאת ההלל בפסח מצרים ולדורות
שבת הגדול
מצורע,
תשע"ו
גדר מצות הקרבת קרבן פסח
פרשת תזריע
תזריע,
תשע"ו
בענין מילה בשבת על ידי שני מוהלים, קריאה בספר תורה הוא כדוגמת הקרבת קרבן על המזבח, בענין שילוח מצורעים משומרון
פרשת תזריע
תזריע,
תשע"ו