עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
בשבח המלאכה שאין בה ביטול תורה I תוקעין ומריעין כשהן יושבין I עירבוב השטן כשחל ראש השנה בשבת I המקור לדברי הירושלמי שלא לאכול פת עכו"ם בעשי"ת
מלאכה
ראש השנה,
תשע"ו
מביאי בכורים מעיירות רחוקות מדוע לא הביאו קרבן תודה I בדין כל שאינו ראוי לבילה מחמת הספק, ובגדר מצות קריאת בכורים I יום טוב בקריאת הלל
בכורים
כי תבוא,
תשע"ו
האם יש איסור לבנות סוכה דמצוה בעזרה? I איסור נטיעת עץ בעזרה אי נוהג בבמה I מאימתי נצטוו במינוי מלך לאחר כיבוש וחילוק? או מיד בכניסתן לארץ?
מינוי מלך
שופטים,
תשע"ו
ביאור מדוע ברכה שלפניה מדרבנן הא סברא הוא שאסור ליהנות בלא ברכה וסברא מדאורייתא היא I ברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיעור עיכול וברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך שלשה ימים I בגדר רובו ככולו ומדוע אין אומרים רובו ככולו לענין ברכה אחרונה I בגדר מצות תלמוד תורה
שיעור עיכול
עקב,
תשע"ו
הכל מעלין לירושלים - בדין ירושלים החדשה I בענין מצות בנין בית המקדש בימי עזרא I הכנת דוד המלך לבנין בית המקדש היא שעמדה לשלמה בנו לגמור הבנין להשראת השכינה
בנין בית המקדש
ראה,
תשע"ו
טעם כתיבת ארבעים ושתים המסעות בתורה I חייבי מיתת בית דין שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם I בדין מחילות עיר מקלט
מסעות
מסעי,
תשע"ו
בדין שאלה בהקדש דמים לאחר שבא ליד גזבר I בדין שאלה בקדשי מזבח לאחר שבא ליד כהן ולאחר שחיטה I הקמת נדר במחשבה כשדעתו להוציא בשפתיו
הקדש דמים
מטות,
תשע"ו
תדיר ומקודש איזה מהם קודם I בענין הזכרת מקרא קודש בתפילת יום טוב וחול המועד
פרשת פנחס
פנחס,
תשע"ו
במקור הדין שדם חשוב כמשקה לענין הכשר טומאה I גדר תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש החודש
הכשר טומאה
בלק,
תשע"ו
ביאור הטעם שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל במיוחד על מצות פרה אדומה I אפר פרה אדומה אם שייך בו קבלת טומאה מן התורה משום חיבת הקודש I פסול ממשקה ישראל בפרה אדומה
פרה אדומה
חוקת,
תשע"ו
תקיעה בחצוצרות לפני הארון וביאור דברי הספרי בענין רמז לשיר מן התורה I בדין נזר ששורר ובענין קריאת ישראל את ההלל בשעת שחיטת הפסח I המטמא קדשים או תרומה בטומאה דרבנן האם עובר בזה משום איסור משמרת דאורייתא? I האם מתנות כהונה הם שכר חלף עבודתם?
הלל בשחיטת הפסח
קורח,
תשע"ו
שיעור נתינה בחלה ותרומה I מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק I המחלל שבת דינו כעכו"ם אינו אלא בעבודת קרקע I בדין תליית ציצית על ידי קטן ופסול מתעסק במצות
מחלל שבת
שלח,
תשע"ו
שמחה בראש חודש I בענין שמחה בשבת
שמחה בשבת
בהעלותך,
תשע"ו
שבועות
שבועות
שבועות,
תשע"ו
בענין אין אומרין שירה אלא על היין ואימתי נאמרת שלא על היין I חיבת הקודש בכלי שיר הלוים I בדין מגע הזב לענין שילוח מחנות וטומאה הותרה בצבור
פרשת נשא
נשא,
תשע"ו