עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
ברמזי מצות סוכה I נטילת לולב בזמן הזה בירושלים I אכילה בסוכה כל שבעה I עשיית סוכה מצוה או הכשר מצוה
מצות סוכה
סוכות,
תשע"ח
יום הכפורים שלא חל ביום העשירי לראש השנה I בדיקת הסכין בשחיטת קרבנות יום הכפורים I בגדר עבודת השחיטה בפרו של כהן גדול ביום הכפורים I הולכת המחתה דקטורת יום הכפורים אי חשיבא עבודה I בענין הקטרת קטורת ביום הכפורים בתוך המחתה
קטורת ביום הכיפורים
יום הכיפורים,
תשע"ח
תקיעת שופר במי שהביאו לו שופר בר"ה ביום ששי סמוך לשבת וכבר קבל עליו השבת I אימתי חל חיוב תקיעת שופר בזמן שהיו מקדשין החודש ע"פ הראיה I תקיעת שופר בשבת בימי משה רבינו I נשים במצות דרבנן
תקיעת שופר בימי משה
ראש השנה,
תשע"ח
בשבח המלאכה שאין בה ביטול תורה I הקונה ספר תורה אם מקיים בזה מצוה I כתיבת ס"ת תפילין ומזוזה אי סתמא לשמו קאי I מצות בטלות לעתיד לבא
מלאכה שאין בה ביטול תורה
ניצבים-וילך,
תשע"ז
בטעם פטור בית הכנסת ממעקה I כי יקח איש אשה ובא אליה I התראה ברודף
רודף
כי תצא,
תשע"ז
חינוך הבית וקביעת מזוזה I בית שנפל וחזר ובנאו אי הוי בית חדש והאם חוזר עליו מעורכי מלחמה I שבעה אומות וזרע עמלק אם כבר אבדו מן העולם
קביעת מזוזה
שופטים,
תשע"ז
ערל וטמא משלחין קרבנותיהם ובגדר מצות סמיכה על הקרבן I ביאור דברי המדרש דמשום כפרת התמידין לא היה אדם בירושלים ובידו עון
פרשת ראה
ראה,
תשע"ז
בענין מסירת מגילת בית המקדש בעמידה I סומא פטור מן המצוות I ביאור הבקשה ותגמלנו חסדים טובים I קריאת שמע ותלמוד תורה
סומא
ואתחנן,
תשע"ז
בדין שאלה בהקדש דמים לאחר שבא ליד גזבר I בדין שאלה בקדשי מזבח לאחר שבא ליד כהן ולאחר שחיטה I הקמת נדר במחשבה כשדעתו להוציא בשפתיו I טעם כתיבת ארבעים ושתים המסעות בתורה I חייבי מיתת בית דין שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם
קדשי מזבח
מטות-מסעי,
תשע"ז
חביבות ארץ ישראל אצל בנות צלפחד I בדין זר בשחיטת קדשים או גמר שחיטה בשבת I בשחיטת קדשים אם צריך לשחוט לכתחילה כל שני הסימנים I ביאור מנלן דהקטרת אימורי שבת דוחה שבת משום חביבה מצוה בשעתה, ולא משום קיום מצות שירה I בענין פסול ממשקה ישראל בהקטרת חלבי שבת במוצאי שבת שחל בו יום הכפורים
שחיטת קדשים
פנחס,
תשע"ז
גדר תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש החודש I איסור בועל ארמית מדאורייתא ומדרבנן וחיובו בכרת
בועל ארמית
בלק,
תשע"ז
ביאור הטעם שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל במיוחד על מצות פרה אדומה I אפר פרה אדומה אם שייך בו קבלת טומאה מן התורה משום חיבת הקודש I פסול ממשקה ישראל בפרה אדומה I טעם שימת הנחש על נס ולא הרמת ידיו של משה כבמלחמת עמלק
אפר פרה אדומה
חוקת,
תשע"ז
אם אפשר לעשות שתי במות צבור I בענין שוער אימתי יש לו היתר לשורר I בענין מצות שמירת המקדש בזמן הזה I איסור גרימת הכשר טומאה בקדשים אם הותר לצורך מצות אכילת קדשים
שמירת המקדש
קורח,
תשע"ז
אין ב"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים I במקור הלימוד דשלמי עצרת טעונים נסכים I קביעות לנדבת נסכים I מתנדבין יין ושמן
שלמי עצרת
שלח,
תשע"ז
טעם שהתפלל משה דוקא עבור יהושע I משה מסר ביד המרגלים כוונת שם הקדוש כדי שיכוונו בו ולא יוכלו הכנענים להרע להם I מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה I טעם שהזהיר בציצית זוכה לעבדים שישמשו אותו
מצות ציצית
שלח,
תשע"ז