עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
ביאור הטעם שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל במיוחד על מצות פרה אדומה I אפר פרה אדומה אם שייך בו קבלת טומאה מן התורה משום חיבת הקודש I פסול ממשקה ישראל בפרה אדומה
פרה אדומה
חוקת,
תשע"ח
אלו שירות הם מדבר תורה I שמחה בראש חודש I שמחה בשבת
שמחה בשבת
בהעלותך,
תשע"ח
ביאור דברי הרמב"ן שכתב דהביכורים טעונים הגשה I ברכת כהנים באהבה I בענין כהנים במצות שירה I בענין חינוך לקדושה ולתחילת עבודה בטומאה
ברכת כהנים
נשא,
תשע"ח
בדין קידוש כלי שרת שלא על ידי עבודה I ודשנו את המזבח, אם הוא לשון דישון והסרה, או לשון אכילה ושביעה יתירה I במתן תורה היו כל דרכי הקנינים דקידושין ונשואין I ביאור בזוהר הקדוש דשתי הלחם מקריבין על המזבח I שתי הלחם אין נאכלין אלא אחר הקטרת האימורים משא"כ בלחמי תודה, ועוד חילוק ביניהם לענין הלאו דכל שממנו לאישים הרי הוא בבל תקטירו
שבועות
במדבר,
תשע"ח
בענין פר הודאה שהביא חוני המעגל על רבוי גשמים, אם היה שלמים או תודה I הטעם דולד קדשים אינו עושה תמורה, ובדין בהמת שותפין שהקדיש חציה וחזר ולקחה והקדיש חציה I סמיכת יורש על קרבן שירש מאמו
פרשת בחוקותי
בחוקותי,
תשע"ח
שנים אתה מקדש ואי אתה מקדש חדשים I גדר חלות קדושת יובל מאחד בתשרי I לעולם בהם תעבודו משום לא תחנם
לעולם בהם תעבודו
בהר,
תשע"ח
אם שבת נקרא בשם מועד I ביאור משמעות מקרא קודש האמור בשבת I בגדר איסור עשה דאכילת חדש משום עד הביאכם, ואם נוהג פסול ממשקה ישראל באיסור גברא I קידוש המועדות
מקרא קודש
אמור,
תשע"ח
מזמור לתודה אם הוא לשון וידוי או לשון הודאה I אכילת כזית פת ביום הכפורים שחל בשבת אף שהוא חצי שיעור לכו"ע איסורו מן התורה I דין מורא מקדש ודין קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא אינם תלויים זה בזה I בדין ריצה בעזרה
ריצה בעזרה
אחרי מות-קדושים,
תשע"ח
מילה בשבת על ידי שני מוהלים I קריאה בספר תורה הוא כדוגמת הקרבת קרבן על המזבח I שילוח מצורעים משומרון I ביאור מדוע לא נתקדש שער נקנור מפני שהיה פתוח לקודש I בענין חציצה במיעוט
שילוח מצורעים
תזריע-מצורע,
תשע"ח
פסח מצרים לא היה בו דין זריקת הדם והקטרת אימורים ולכן יכלו לקבל הדם בכלי חרס וכן אכלו את האימורים והחלבים I ביאור דברי הספרי דקרבן פסח הכתוב קבעו חובה דקאי על פסח ציבור I ביאור מה שהלל הבבלי ששימש לשמעיה ואבטליון הוא שהכריע שפסח דוחה את השבת
פסח
פסח,
תשס"ג
ביאור זביחת הפסח במצרים לעיניהם ובמקום הטומאה
זביחת הפסח במצרים
ניסן,
תשע"ח
נשפך הדם קודם קבלה אי אמרינן אם עלו לא ירדו I הקטרת קרבנות צבור בשבת הותרה או דחויה וחביבה מצוה בשעתה I בענין חציצה במיעוט
חציצה במיעוט
צו,
תשע"ח
חיבת הקודש במלח I מליחת הקרבנות קרבן או הכשר קרבן I מצות כרמל בהבאת העומר בשביעית I כרמל ומובחר במנחת העומר מי עדיף
מליחת קורבנות
ויקרא,
תשע"ח
פרה מטמאה טומאת אוכלין ונגיעה במקצת אי הוי כנגיעה בכולו
פרה אדומה
ויקהל-פקודי,
תשע"ח
מלאכת מחשבת בשבת I מזמור לתודה מי אמרו ויסדו I אם נתינת כלי המקדש במקומן מעכבין את הקרבת הקרבנות
מזמור לתודה
ויקהל-פקודי,
תשע"ח