עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
פסח מצרים לא היה בו דין זריקת הדם והקטרת אימורים ולכן יכלו לקבל הדם בכלי חרס וכן אכלו את האימורים והחלבים I ביאור דברי הספרי דקרבן פסח הכתוב קבעו חובה דקאי על פסח ציבור I ביאור מה שהלל הבבלי ששימש לשמעיה ואבטליון הוא שהכריע שפסח דוחה את השבת
פסח
פסח,
תשס"ג
ביאור זביחת הפסח במצרים לעיניהם ובמקום הטומאה
זביחת הפסח במצרים
ניסן,
תשע"ח
נשפך הדם קודם קבלה אי אמרינן אם עלו לא ירדו I הקטרת קרבנות צבור בשבת הותרה או דחויה וחביבה מצוה בשעתה I בענין חציצה במיעוט
חציצה במיעוט
צו,
תשע"ח
חיבת הקודש במלח I מליחת הקרבנות קרבן או הכשר קרבן I מצות כרמל בהבאת העומר בשביעית I כרמל ומובחר במנחת העומר מי עדיף
מליחת קורבנות
ויקרא,
תשע"ח
פרה מטמאה טומאת אוכלין ונגיעה במקצת אי הוי כנגיעה בכולו
פרה אדומה
ויקהל-פקודי,
תשע"ח
מלאכת מחשבת בשבת I מזמור לתודה מי אמרו ויסדו I אם נתינת כלי המקדש במקומן מעכבין את הקרבת הקרבנות
מזמור לתודה
ויקהל-פקודי,
תשע"ח
ביאור איך לקחו מרדכי ואסתר בית המן אע"פ שמצוה להכרית זכר עמלק ואף נכסיו בכלל I נשים בשירת הים ובקריאת המגילה I נשים בקריאת וכתיבת מגילת אסתר I והיה לה' לשם - זו מקרא מגילה
פורים
פורים,
תשע"ח
אימתי התחילו להקריב קרבנות בקביעות בזמן בית שני? I אם נוהג דישון והטבת הנרות בלילה ואימתי חל דין דשן על השמן I פסול חציצה בדבר שהוא לצורך העבודה I זמן הדלקת המנורה I בכח התורה שבעל פה גוברים על עמלק וזוכים לגאולה שלימה I בענין מצות קריאת פרשת זכור בעשרה אם הוי חיוב דאורייתא I אם יש מצוה למחות בהמותיו של עמלק
פרשת זכור
תצוה,
תשע"ח
בענין כניסת אומנין לקדש הקדשים ולהיכל לצורך תיקון I במעלת הקרבת הקרבנות על המזבח חשיבותם והשפעתם I חצר המשכן אם היתה מכוסה, וכן במקדש היכן היה תקרה I ביאור הטעם בקרפף שלא הוקף לדירה שסמכו חכמים לשיעורו מחצר המשכן I אם אפשר להוסיף על הר הבית וההיכל
פרשת תרומה
תרומה,
תשע"ח
מקור חיוב הבדלה I אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום המברך I ביאור הטעם שהקדים התנא מלאכת מכבה למלאכת מבעיר ואם מלאכת מכבה ללאו יצאת I שחט רוב שנים בבהמה ובא אחר וחבל בה האם חייב בשבת משום נטילת נשמה I בדין הילוך פסיעה גסה בעזרה
מלאכת מכבה
יתרו,
תשע"ח
קריאת שמע והנחת תפילין בדור המדבר I פריסת מפה על הפת בשבת I בענין הכנת המן לשבת I שלש סעודות בשבת דאורייתא או דרבנן
קריאת שמע
בשלח,
תשע"ח
וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי I מלך גוי רשע אם צריך לכבדו
פרשת וארא
וארא,
תשע"ח
ביאור לשון זעקה ושועה של בני ישראל לה' להוציאם משעבוד מצרים ובנוסח הקידוש זכר ליציאת מצרים I כתיבה כדיבור I בענין איסור שנשתנה אם נפקע איסורו I משה אמת ודיבורו אמת
כתיבה כדיבור
שמות,
תשע"ח
מלכות בית חשמונאי I בגדרי ברכת שעשה לי נס וברכת הגומל ואם אוהבו יכול לברך עליו
ברכת שעשה לי נס
ויחי,
תשע"ח
נדבת יין ושמן אם באה בשותפות
פרשת ויגש
ויגש,
תשע"ח