עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
בדין שאלה בהקדש דמים לאחר שבא ליד גזבר I בדין שאלה בקדשי מזבח לאחר שבא ליד כהן ולאחר שחיטה I הקמת נדר במחשבה כשדעתו להוציא בשפתיו I טעם כתיבת ארבעים ושתים המסעות בתורה I חייבי מיתת בית דין שאי אפשר להמיתם במיתה הכתובה בהם
קדשי מזבח
מטות-מסעי,
תשע"ז
חביבות ארץ ישראל אצל בנות צלפחד I בדין זר בשחיטת קדשים או גמר שחיטה בשבת I בשחיטת קדשים אם צריך לשחוט לכתחילה כל שני הסימנים I ביאור מנלן דהקטרת אימורי שבת דוחה שבת משום חביבה מצוה בשעתה, ולא משום קיום מצות שירה I בענין פסול ממשקה ישראל בהקטרת חלבי שבת במוצאי שבת שחל בו יום הכפורים
שחיטת קדשים
פנחס,
תשע"ז
גדר תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש החודש I איסור בועל ארמית מדאורייתא ומדרבנן וחיובו בכרת
בועל ארמית
בלק,
תשע"ז
ביאור הטעם שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל במיוחד על מצות פרה אדומה I אפר פרה אדומה אם שייך בו קבלת טומאה מן התורה משום חיבת הקודש I פסול ממשקה ישראל בפרה אדומה I טעם שימת הנחש על נס ולא הרמת ידיו של משה כבמלחמת עמלק
אפר פרה אדומה
חוקת,
תשע"ז
אם אפשר לעשות שתי במות צבור I בענין שוער אימתי יש לו היתר לשורר I בענין מצות שמירת המקדש בזמן הזה I איסור גרימת הכשר טומאה בקדשים אם הותר לצורך מצות אכילת קדשים
שמירת המקדש
קורח,
תשע"ז
אין ב"ד של מעלה עונשין אלא מבן עשרים I במקור הלימוד דשלמי עצרת טעונים נסכים I קביעות לנדבת נסכים I מתנדבין יין ושמן
שלמי עצרת
שלח,
תשע"ז
טעם שהתפלל משה דוקא עבור יהושע I משה מסר ביד המרגלים כוונת שם הקדוש כדי שיכוונו בו ולא יוכלו הכנענים להרע להם I מי שאינו זהיר בציצית אין מועיל לו שמירת המזוזה I טעם שהזהיר בציצית זוכה לעבדים שישמשו אותו
מצות ציצית
שלח,
תשע"ז
בענין חינוך המנורה I בענין חינוך המנורה בשבת I בענין איסור כיבוי נרות המנורה I בדין שירה שלא על היין במי שלא הביא נסכים I אלו שירות הם מדבר תורה
נסכים
בהעלותך,
תשע"ז
מי שאינו מתקוטט סימן שהוא מיוחס I ענין הדגלים הוא השלום I טענת המלאכים היתה על חלק הסוד שבתורה שנמשלה לחלב I אף שנגזרה גזירת השכחה היגיעה בתורה סגולה שתתקיים בידו I טעם שהכל מודים שבעצרת בעינן נמי לכם I שתי הלחם היו מחיטים להורות שבמתן תורה היו ישראל מלאים זכיות ולא כעניים ודלים I בנתינת צדקה בסתר גורם יחוד למעלה ולמטה I על ידי שנשאה את בועז נתרבה שכרה ביותר
שבועות
שבועות,
תשע"ז
ביאור הלימוד לאכלה ולא לשריפה בשביעית I בענין קידוש ערי חומה והר הבית I פשטה קדושה בכולה בקדשים ובקידושין I חקירה בגדר עובר ירך אמו ובדין פשטה קדושה בכולה בזה
פרשת בהר בחוקותי
בהר-בחוקותי,
תשע"ז
בענין פסול שוטה לעבודה ובמי שהוא עתים חלים ועתים שוטה I בת כהן חוזרת לבית אביה אי חוזרת לאכילת תרומת לחמי תודה I שלמי עכו"ם עולות I כפיה בקרבן צבור I קרבן תודה אפשר להביאו אפילו מי שלא נעשה לו נס I אם שבת נקרא בשם מועד I ל"ג בעומר
לג בעומר
אמור,
תשע"ז
הולכת המחתה דקטורת יום הכפורים אי חשיבא עבודה I בענין הקטרת קטורת ביום הכפורים בתוך המחתה I בקדושת מקום הארון I עולין אין מבטלין זה את זה בדם פסול I מזמור לתודה אם הוא לשון וידוי או לשון הודאה I חיוב עבד במצות כאשה I בדין האומר חרופתי ביהודה מקודשת מאי טעמא לא אמרינן בטלה דעתו אצל כל אדם
מזמור לתודה
אחרי מות-קדושים,
תשע"ז
בענין מילה בשבת על ידי שני מוהלים I קריאה בספר תורה הוא כדוגמת הקרבת קרבן על המזבח I בענין שילוח מצורעים משומרון I בענין שחיטת צפור דמצורע אי בעינן כהן ואי תליא בפלוגתא אם יש שחיטה לעוף מן התורה I נתינת חולין בכלי שרת וקידוש כלי שרת שלא מדעת
פרשת תזריע מצורע
תזריע-מצורע,
תשע"ז
ביטול חמץ בלב I ברכת הגפן על כוס שני שבסדר ההגדה I האוכל מצה בלא ברכת המוציא אי יצא ידי חובתו I קרבן פסח קרבן צבור I מחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו בשחיטת הפסח
קרבן פסח
פסח,
תשע"ז
ההתבוננות וההתפעלות מהניסים שביציאת מצרים מעורר בלב האדם את התשוקה לספר הניסים לדורותיו אחריו I אם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים
ניסי יציאת מצרים
פסח,
תשע"ז