עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
עבודתו של יצחק למצוא הנקודה הפנימית I להחזיר את השפע לשורשו I חפירת הבארות מורה על גילוי הנקודה הפנימית I העבודה לגלות נקודת החיות שבכל דבר I תיקון המידות למעלה מהטבע I תיקון העולם והשנה על ידי הנפש שהוא האדם I ברכתו של יצחק היא בהיכל הזכות שהיא עיקר הברכה
פרשת תולדות
תולדות,
תשע"ח
הדעת להיות דבוק בחיות הפנימית של הבריאה I שרה היתה צדקת בשלימות כל ימיה I שלימות הנשמה היא בעבודת השי"ת כל ימי האדם I הקב"ה משפיע לבניו מתנה תמידית מתוך הארת פנים I מידת ההשתוות
הארת פנים
חיי שרה,
תשע"ח
נקודת החיות המתגלית על ידי הסרת הקליפה הנקראת ערלה I מה שאדם מעורר את כל העולמות במעשיו זהו בחסד ה' I הסרת הערלה נתגלית השכינה המחיה את כל הבריאה I הטעם שבשבת אין מבקשים על צרכי הגוף I עצתו של ממרא, הנסיון ושכרו I ביאור נסיון העקידה I טעם שישראל אוכלין מתן שכרה של המאכלת I המילה מסירה את קליפות ע' אומות I כל הניסים שנעשים לבני ישראל הם בזכות האבות I האמת המתגלית בכח הדמיון שעל ידי האמונה
נסיון העקדה
וירא,
תשע"ח
מהות הנסיון דלך לך מארצך I הטעם שלא הראה הקב"ה לאברהם את הארץ מיד I כל הנבראים משתוקקים בטבעם לשוב לשרשם I ביד האדם לעשות את היצר הרע שיהיה עבדו I מהות הציווי לך לך מארצך I האם המילה היא חסרון או השלמה I עיקרי האמונה I מצות מילה מגלה את הפנימיות של הגוף
נסיון לך לך
לך לך,
תשע"ח
מנוחת השבת היא הדבקות בשורש I אימתי נעשה מהמצוות תולדות I כל חטא הוא בחינת גזל מהשם יתברך
מנוחת השבת
נח,
תשע"ח
צריך אדם לצמצם מידותיו להיות כלי לקבל אורו ית"ש I העבודה במחשבה והרצון צריכה להיות בשלימות I האדם והשבת הם ממוצע המחבר בין החול לקודש I עבודת המחשבה מעלה את עבודת המעשה
שבת
בראשית,
תשע"ח
אכילת עיוהכ"פ מתקנת כל האכילות של כל השנה I החילוק בין לוחות שבבחי' קדושה ללוחות שבבחי' טהרה I לראות הפגם המיוחד שבעבירות בין אדם לחבירו I התשובה מחזירה את הרע לשורשו ומתקנת את העירוב הטוב ברע I הפגם המיוחד שבעבירות בין אדם לחבירו I החילוק בין טהרת ר"ה לטהרת יו"כ I בקשתינו ביו"כ לזכות לטהרה ע"י התגלות הקדושה I התגלות הפנימיות של ישראל ביו"כ I יו"כ ענינו ישועה השייך לבינונים דווקא I טעם החילוק בין ר"ה שהוא דין ליוהכ"פ שהוא רחמים I ענין ימי השמחה שאחר יום הכיפורים
שפת אמת על יום כיפור
יום הכיפורים,
תשע"ח
עיקר המצוה היא ההשתוקקות לעשותה I תורה שבעל פה היא שמירת הפנימיות הלב בסתר
תורה שבעל פה
וילך,
תשע"ז
לראות מלכות שמים מכל הנבראים I ראש השנה הוא שורש החיות קודם שנתגלם I ענינו של השופר הוא הדביקות בחיות האלוקית היחידה I ענין התקיעות היא צעקה המעוררת בחינת אין סוף I מצוות שמיעת קול השופר
מלכות שמים
ראש השנה,
תשע"ח
ענין הביכורים הוא גילוי ההתחדשות התמידית I הטעם שברכת המצוות עובר לעשייתן I רצון בני ישראל להיות התגלות אלוקית גמורה I תפילת שחרית ומצוות ביכורים I להאזין לקול ה' שבנבראים
פרשת כי תבוא
כי תבוא,
תשע"ז
למצוא את הנקודה הפנימית שכולה אלוקות I טעם היתר אשת יפת תואר I ביאור שם התואר איסור והיתר I הטעם ששכרן של מצות קלות וחמורות שוה I למאס העבירות בדעתו I עבודתינו לעורר רצון העליון לקיים הבריאה
פרשת כי תצא
כי תצא,
תשע"ז
המעלה של תפילה בזמנה I האהבה הגנוזה בלב כל איש ישראל I מעלת העבודה מאהבה I הטעם שביקש משה רבינו מתנת חינם בדווקא I החילוק בין תורה לתפילה
תפילה בזמנה
ואתחנן,
תשע"ז
סילוק הנגיעה מאיר את האמת I עבודת ישראל להכניס גילוי החיות בכל הנבראים I מעלת קבלת יסורים מאהבה I שיעור החטאים לפי מדרגת בני ישראל I כח תורת ארץ ישראל מעלת ברכת השבת שהיא למעלה מדרך הטבע
פרשת דברים
דברים,
תשע"ז
ההבדל בין כהונתו של פנחס לשאר הכהנים I מנין אחר מעשה פנחס I ברית שלום שניתן לפנחס I סמיכות פרשיות בנות צלפחד I סמיכות יהושע למנהיג I פרשת הקרבנות והמוספין
כהונת פנחס
פנחס,
תשע"ז
כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם I בני ישראל מאירים את העולם לגלות את הפנימיות שבו I על ידי הכנעה להקב"ה ממשיכים שפע חיות וקדושה וברכה I הטעם שלא חפץ הקב"ה בעבודת האומות I כשאדם הולך בדרך אמת מתבטלים לפניו כל המניעות I החילוק בין נביאי ישראל לנביאי האומות העולם I החילוק בין עבודת ימות החול לעבודת השבת I מחשבתם הרעה של בלק ובלעם I הנביא הוא כדוגמת הפה המוציא לפועל את כוחות הגוף
דבקות
בלק,
תשע"ז