עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
הלכות שביעית I קול קורא - לחקלאים I היתר מכירה לכתחילה I פירות נכרים כשמפקיעים שערים I להעדיף היתר מכירה על פני אוצר ב"ד I בענין קמא קמא בטיל בקהילות I קדושת חול המועד I בדין מוקצה במים הנוטפים מן המזגן בשבת I בדין ברכת הטוב והמטיב בלא סעודה I ספק ספיקא אם עדיף מרוב I אם הכנת שעון חשמל מציל מבישולי גויים I ביסוד מצות הוכח תוכיח I סחיטת בוסר לתוך קדירת מאכל בשבת I בגדר מלאכת כותב I קריעת נייר טואלט בשבת I בדין מקום טעימת כוס של מילה I היתר לאדם שהוחזק לכהן לגרושה [עם הצטרפות ותשובת מרן זיע"א] I חליצה במעוברת ואסורה לבועל בזקוקה ליבום I ברכת הים ובית קברות I בדין העתקת תוכנות וקלטות I הפסק בשומע שיוצא יד"ח מדין שומע כעונה I האם אפשר לפסוק דין ע"פ המן או ע"פ רוה׳׳ק I מלאכה הנעשית ממילא (ופתיחת תריסים לעציץ בשבת) I בדין ברכת פיצה I "לפני עיור" באיסור התלוי במנהגי העדות I "סעודת יו"ט כפנים חדשות" לברכת חתנים לבני ספרד I האם מותר או שצריך לדרוש ברופאים I מנהגי חו"ל בארץ ישראל I האם אפשר לסמוך על טבח האומר שאין טעם האיסור מורגש I האם מותר לנהוג על ציונו של פוסק בניגוד לדעתו בהלכה I האם מותר לדחות מילה שלא בזמנה I מתי ביד חכמי הדור לקיים מנהג שנתחדש דלא כפסק הש"ע I היוצא אחר הקידוש מביתו וחוזר מיד וסועד אי חוזר ומקדש I נולד בן זכר נתרפאה המשפחה I נאמן בכללי ספק ברכות I עירוי משקה על קרח בשבת I בענין בורר I בדין הכנסת מכשיר אלקטרוני שמוקלטים בו ד"ת לביה"כ I בדין חימום כבד צלוי לאחר ג' ימים I הארכת זמן ההדלקה בשעון שבת I בדיני קדימה בברכות I בעניין להתיישב לק''ש דערבית I בדין סחיטת הלימון בשבת I בדין הדבקת טיטולים בשבת I ביסוד שיטת מרן זיע"א בדיני הפסק וסב"ל בברכות I אורך השמלות I קבלת הוראות מרן בהלכות טהרה סימן I הכנת עוגת ביסקוויטים בשבת I איסור אכילה ושתייה קודם התפילה
גליון משנת יוסף תשרי חשון
תשרי,
תשע"ה
חינוך קטנים בלבישת טלית קטן (ומעלת מצות ציצית) I טויה ושזירה לשמה בציצית (ציציות המשי) I ציציות בחוץ לאשכנזים (ניצול ימי הבחרות) I תשובות בהלכות ספירת העומר [א. ספיה"ע בהרהור, ב. ספר מנין ב' ימים בלילה אחד, ג. העונה לחבירו מנין העומר על דעת שיספור אח"כ בברכה ולבסוף שכח לספור, ד. מי שיש לו אפשרות לברך רק ברכה א' ומאכל לפניו האם יכול לאוכלו בלא ברכה בכדי לספור את העומר בברכה] I בדין מעוברת ומינקת חבירו במתגיירת I בענין בניית מגרש כדורגל על גג ביהכנ"ס I סוף זמן ברכת אשר יצר I נשיאת כפים לכהן שהרג את הנפש וחזר בתשובה I הרחבת ביתו מר"ח אב עד התענית ע"י ישראל וע"י גוי I בענין עניית ברכו השני של ערבית קודם מנחה של ערש"ק I שכח ואמר ברך עלינו ונזכר באלוקי נצור I גדרי מוקצה מחמת חסרון כיס (והדין בפלאפון, תמונה יקרה, ועוד) I מציאות החיים אינה משתקפת אלא לפי מבט התורה I מי שנרדם בליל שבועות אם צריך להעירו I שימוש ב"סלייסר" [קוצץ ירקות] בשבת (ובגדר עובדין דחול) I בענין רבית מאוחרת במתנה מועטת I בענין תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם
ספירת העומר
סיון,
תשע"ז
אינדקס הכשרת כלים לפסח
הכשרת כלים לפסח
פסח,
תשע"ח
בכללי הפסיקה I בדין מוקצה בנעלי עור ביוה"כ I בדין הדלקת נר שבת בנר חשמלי I בדין דבר גוש אי הוי ככלי ראשון או ככלי שני I בדין זמן חיוב מצוות לנולד בבין השמשות I האם משחקים הוי מוקצה I בענין פתיחת אריזות בשבת I בדין איסור בל תלין I ברכות כשהכלה אינה אוכלת לחם מטעמי בריאות I מצוות הכנת סעודות השבת I מדידת בגד שיש בו חשש שעטנז כשבכוונתו למוסרו לבדיקה I צביעה במשקין בשבת I לכלוך בעין אי הוי חציצה I ברכת המצה בימות השנה וצירופה ללחם משנה I ניחום אבלים שלא במקום יציאת נשמה, וניחום דרך הטלפון I בענין חזקת נישואין I ברכת הגומל בנסיעה מעיר לעיר I זכוכית מגדלת בהלכה I בעל שקיבל שבת מבעוד יום האם בני ביתו נמשכים אחריו I בדין העברת ירושה בין הבנים I אם חייב למנוע חבירו מברכה לבטלה במקום כבוד הבריות I לבצע הפלה בחודש השביעי שע"פ הרופאים אין לעובר חיות I בדין שליחות במצות מילה I בדין הטבלת כלי מסעדה וקיוסקים I תשלומין לברכת שהחיינו במצוות I בדין עירובי הערים I בדין מינוי גר לב"ד לגיור [עם הצטרפות מרן זיע"א] I הארות ע"ס שו"ת יחו"ד [האם יש בישול אחר אפיה בשבת, שימוש בספריי של מטהר אויר בשבת, האם מצות צריכות כוונה לדעת מרן] I יישוב דברי היבי"א בדין אסורה לבועל I מדבקות סימניה בשבת I בדין אמירה לנכרי בבית ישראל I בדין ניצוק חיבור בעירוי לענין בשר בחלב I היתר ממזרות [ובדין תרי רובי] I בדין העברת ירושה בין הבנים I בענין פסיק רישא במקום מצוה I בענין אנן סהדי בקידושין [בירור בדעת מרן היביע אומר זצוק"ל] I חיוב פיצויים לממתין לנסיעה זמן רב I בענין מידות ושיעורי תורה [יישוב הטענות על דברי מרן זיע"א] I האם הותר לברך ברכה אדעתא דנדבה [בדעת החוות דעת] I בדין שבע ברכות שלא בבית החתן I בדין גזל שינה לצורך מצוה I הפקעת גומיית שיער בשבת והסרתה I בדין רצועות התפילין המזוייפות I בדין השבת אבידה באייפון (ובדין לא תסור בזה"ז) I דין שלוח הקן בשבת I בדין להשמיע לאזנו במקום שיש רעשים I בענין צירוף דעת ר"ת לס"ס אחר זמן צאה"כ דהגאונים I בענין פיסול עדי הקידושין שלא בפניהם [מכתב להגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל] I בדין נישואי ערל I היתר ממזרות [ובענין נאמנות הסבתא לפסול] I היתר ממזרות [ובדין תרי רובי] I בדין ספק ממזר כשהרוב נוטה לאיסור I בענין נישואי קראים עם רבניים I נמצא עד הקידושין פסול והתגרשה - כשרותה לכהונה I היתר נישואין לכהן עם בת לאב שאינו יהודי I בענין גרושה לכהונה I בענין תשלומין בביטול שידוכין I בענין סידור חופה לקונסרבטיבים I בענין זמן החתימה על הכתובה I בענין ההצעה להעלות את גיל חיוב המזונות I כתיבת נוסח גיטין לספרדים בעיר שרובה אשכנזים I בדין כתבו ותנו כשאחד מהג' חותמים פסול I בענין כתיבת שם העיר מרסיל בגט I בענין סידור גיטין בצרפת I בדין יבום כשיש לנפטר בן גוי I בענין נישואין עם בחור ישיבה כשההורים מתנגדים I בענין גיל הנישואין לבחור ישיבה I בדין פרסום פסקי דין I בענין גיור שלא ע"י בתי הדין הרבניים I בענין רב המגייר בסיטונות I בענין בעיות הגיור בזמננו I בענין קבלת הפלאשים למוסדות הלימוד I בענין רשימות פסולי החיתון I בענין בחירת רב קהילה I בענין פיטורי רב ממשרתו I בענין דחיית בחירת דיינים
משנת יוסף
תשרי,
תשע"ו
פורים בשכונת רמות בירושלים ובמבשרת ציון
פורים במבשרת ציון
פורים,
תשע"ד
איסור אמירת ברכה מעין שבע בליל פסח שחל בשבת
פסח שחל בשבת
פסח,
תשע"ד