עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
האם אפשר לתפור את הציצית על הטלית או דילמא חייבים דווקא ע''י קשירה? I האם בזמננו יש להקל לתת טלית למכבסה של גוי שיכבס את הטלית? I האם משרת כשר להעיד על האדון שלו כשיש לאדון שלו דין תורה? I האם יש ענין שיהא לאדם נעליים מיוחדות לשבת? I מדוע רואים הרבה שלוחי ציבור יראים ושלמים כשמגיעים לשליחות ציבור מועלים בתפקידם?
פרשת שלח
שלח,
תשע"ז
מי שרואה מודעה להתפלל על חולה האם יש לו חיוב להתפלל? I אדם שהתפלל על החולה ונתרפא החולה האם מותר ליטול שכר על התפילה? I האם יש איסור לפעמים להאריך בתפלה על החולה כדי שלא יהא חילול השם? I האם יש חיוב שמחה כמו שיש בחגים? I מדוע אלו שנשאו עצמות השבטים לא נטמאו ורק אותם שנשאו עצמות יוסף נטמאו? I האם יש חיוב שמחה כמו שיש בחגים? I האם על כל חולה מותר להתפלל ולהזכיר את שמו בברכת רפאנו באמצע התפלה? I עוסק במצוה שפטור ממצוה אחרת האם כשמקיים את המצוה השני יכול לברך על זה וצוונו?
תפילה על חולה
בהעלותך,
תשע"ז
מדוע קבלת התורה היתה דווקא בשבת הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת? I איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני כזה מעמד גדול וקדוש כקבלת התורה? I איזה היתר יש בליל שבועות ללכת לישון אחרי העלות הרי הגיע זמן תפלה ויש איסור בזה? I איך המשיך רבא ללמוד כשירד לו דם הרי העיד על עצמו כשיש לו טירדא קטנה אינו יכול ללמוד? I האם ברכת התורה כראוי הויא סגולה שיזכור התורה?
שינה לפני קבלת התורה
שבועות,
תשע"ז
מדוע קבלת התורה היתה דווקא בשבת הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת? I איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני כזה מעמד גדול וקדוש כקבלת התורה? I איזה היתר יש בליל שבועות ללכת לישון אחרי העלות הרי הגיע זמן תפלה ויש איסור בזה? I איך המשיך רבא ללמוד כשירד לו דם הרי העיד על עצמו כשיש לו טירדא קטנה אינו יכול ללמוד? I האם ברכת התורה כראוי הויא סגולה שיזכור התורה?
פרשת במדבר
במדבר,
תשע"ז
האם מותר לשטוף את הבית במים בשמיטה אע''פ שהמים יורדים לגינה? I מדוע בזמננו כשיורדים גשמים אין מברכים ברכת הטוב והמטיב? I כשיורד גשם בשבת האם מותר לצאת עם מטריה והאם כשפתוח מערב שבת מותר? I מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא יתרטבו עולי רגלים? I לאיזה דירה היה דוד המלך רוצה ללכת בכל יום ולבסוף לא הלך לשם?
מטריה בשבת
בהר-בחוקותי,
תשע"ז
האם לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי האוכל ביום כיפור כל שהוא מקבל עונש כרת? I האם ביום כיפור יש איסור לבלוע את הרוק של הפה? I מי שכתב לחבירו מכתב וכתב לו את יום של הספירת העומר של אותו יום האם שוב אינו יכול לברך בברכה? I מי שצריך לעבור ניתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום האם אסור לו לספור כלל? I האם בל''ג בעומר מי שאמר שהיום ל''ג בעומר האם שוב אינו יכול לספור ספרת העומר בברכה? I האם לפי רבי שמעון בר יוחאי כשכהן עושה עבירה יותר חמור מסתם אדם?
רבי שמעון בר יוחאי
לג בעומר,
תשע"ז
ילד ששוכב במטה עם בגדי שינה האם אין לו חיוב לקום מפני אביו כשנכנס? I מדוע יש מקומות בזמננו שאין מקפידין לעמוד כשאביו נכנס הרי זה חיוב גמור? I האם בזמננו יש להקל לאב ובנו שילכו למקוה ביחד הרי זה איסור גמור? I מדוע חייב לבזבז כל ממונו שלא לעבור על לא תעשה הרי עני חשוב כמת ואין חיוב לקיים את המצוה כשזה מנגד את החיים? I האם יש איסור לבן חלוק על אביו בדברי תורה או במילי דעלמא?
כיבוד אב
אחרי מות-קדושים,
תשע"ז
כשיש חולה במחלה מדבקת ויש שני רופאים כהן או ישראל מי עדיף שיטפל בו ראשון? I האם יש איסור להתפלל על מצורע שיתרפא דהויא כמו שמבטל את הנגע? I מדוע יש איסור לראות את הנגעים בשבת ומאי שנא מברית מילה שמותר בשבת? I מדוע כתבה התורה מצות מילה בפרשתן הרי הפרשה מיירי מדיני טומאה ונגעים? I כשיש ברית מילה בשבת ויש רק אשה שכשירה למול האם יש איסור לכ''ע לאשה למול בשבת?
אשה שמלה
תזריע-מצורע,
תשע"ז
האם יש איסור להורות הלכה במקום רבו כשאנשי בני ביתו שואלים אותו הלכה? I מדוע נענשו נדב ואביהוא שהורו הלכה בפני רבם הרי להפריש מאיסור מותר להורות בפני רבו? I מי שנפטר לו מת רח''ל ואינו בוכה כלל האם זה מגונה ומדת אכזריות או אמונה? I מדוע בניחום אבלים מכנים את הקב''ה בתואר המקום ינחם אתכם? I מה הטענה שהיה יכול אהרן הכהן לטעון על מיתת שני בניו מברית מילה?
פרשת שמיני
שמיני,
תשע"ז
מדוע יושבים כשמברכים ברכת על אכילת מצה הרי ברכת המצוות צריך לברך בעמידה? I ילד שבוכה בתחילת ליל הסדר האם מותר לתת לו מצה קודם שיאמרו את ההגדה? I מי שאוכל חמץ בפסח האם מקיים מצות עשה דאורייתא של תשביתו שאור מבתיכם? I מי שלא ביטל חמצו ומצא בפסח חמץ שאינו ידוע האם עבר על בל יראה בשוגג וצריך כפרה? I האם מותר להאריך במצות סיפור יציאת מצרים באופן שלא יוכל לאכול סעודת יו''ט כמו שצריך? I מדוע המרבה לספר ביציאת מצרים משובח הרי יש איסור להרבות בשבחיו של הקב''ה? I בן חוץ לארץ שנמצא בארץ ובניו גרים בארץ האם ביום טוב שני יש לו חיוב לספר להם? I מדוע המרבה לספר משובח הרי זה חיוב גמור להרבות בסיפור יציאת מצרים? I מדוע צריך ללמוד חיוב סיפור יציאת מצרים משבת הרי כתוב להדיא בפסוק שצריך לספר? I האם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני שבשלו? I האם היו צולין את הקרבן פסח עם גיד הנשה? I האם קרבן פסח היו אוכלים בהסיבה? I אכל מצה בלא הסיבה ואח''כ בא רבו אצלו האם צריך לאכול עוד הפעם מצה? I מדוע מי שאכל מצה בלא הסיבה צריך לחזור ולאכול הרי יכול לצאת במצה שאוכלים בכורך? I מדוע מותר לאכול מצה עד חצות הרי הסיבה שאוכלים מצה משום לא הספיק בצקם וזה היה אחר חצות? I האם צריכים להקנות המצה לאורחים בליל פסח? I איך אמרו ישראל שירה כשטבעו המצרים בים הרי הקב''ה אינו רוצה לשמוע שירה כשמעשי ידיו טובעין בים?
פסח
פסח,
תשע"ז
איך מותר להקריב בהמות למזבח הרי דבר שנשתמש בו הדיוט אסור לגבוה? I האם יש חיוב להעיד עדות בבית דין אף באופן שיכול להפסיד מזה כסף? I האם אין חיוב להגיד עדות לחבירו כשחבירו אינו תובע ממנו שיבא להגיד עדות? I גנב וגזלן שהחזירו את הגניבה בכפיית בית דין האם כשירים לעדות מיד שהחזירו את הגניבה? I מדוע רואים ילדים בילדותם לומדים ומתפללים ובגדלותם מפסיקים הרי מצוה גוררת מצוה?
פרשת ויקרא
ויקרא,
תשע"ז
האם בשבת יש חיוב ללמוד הלכות שבת? ובשבת תוך שלושים יום לחג מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת או הלכות החג? I מדוע בשבת יש יצר הרע מיוחדת של מחלוקת? I אם בערב שבת יש חיוב מיוחדת לשוב בתשובה? I השורף מאכל בשבת האם חייב משום מבשל?
הלכות שבת
ויקהל-פקודי,
תשע"ז
איך מותר לתת מתנות לילדים בחברת תהילים בשבת הרי הויא שכר שבת? I מדוע צריך פסוק מיוחד שפיקוח נפש דוחה שבת הרי בכל התורה אין חיוב למסור את הנפש? I מדוע המכבה נר בשבת לחולה שאין בו סכנה חייב הרי טעה בדבר מצוה של ביקור חולים? I מדוע מסתיים התורה במעשה של שבירת הלוחות? I מדוע מי שמחלל שבת נהרג הרי פיקוח נפש דוחה שבת? I האם יש איסור לעשות מחיצה מהצד בשבת וביו''ט?
חילול שבת
כי תשא,
תשע"ז
האם בפורים אין חיוב לאכול פת? I מדוע מותר לקרוא את המגילה מיושב? I איך יכול להיות שפורים יותר גדול במעלתה מיום כיפור? I מדוע הנותן צדקה נחשב כאילו למד תורה? I השולח משלוח מנות לחבירו ואין המקבל יודע מי שלחו האם יצא?
כיפורים כפורים
פורים,
תשע"ז
פרשת תרומה
פרשת תרומה
תרומה,
תשע"ז