עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
איך היו יכולים לזרוע ולחרוש במדבר לצורך המשכן הרי המדבר לא היה ראוי לזריעה? I איך היה מותר לירמיה הנביא שהיה כהן לקבור את הדם של המת הרי זה מטמא? I איך נכשל משה רבינו בחטא מי מריבה הרי כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו? I האם המלאך המות המות מנסה להסית את האדם לפני פטירתו שיכפור בה'? I האם מותר לשתות מים לפני שנותן לבהמתו?
פרשת חוקת
חוקת,
תשע"ח
האם יש איסור לקחת צדקה מאנשים שמנהלים מחלוקת שיכול לפתותם לרעה? I מדוע אשתו של און בן פלת שרצתה להציל את בעלה סתרה את שערות ראשה הרי זה לא צנוע? I מדוע צריך שיהא שלום לא כמו הלבנה מה הקשר לבנה? I מדוע משה נתן זמן לקרח עד לבוקר ומדוע אינו בדק אותו מיד? I מדוע אנשי קרח נענשים רק בראש חודש? I האם על בעלי מחלוקת מותר לדבר לשון הרע בכל אופן?
בעלי מחלוקת
קורח,
תשע"ח
איך מותר לברך על טליתות שלנו הרי אין חייבים בציצית כיון שאין הנאה בלבושם? I מדוע ברא הקב''ה את האדם שיצטרך לאכול הרי הרבה דברים רעים יוצא מזה? I איך אפשר לומר שחגבים הם נמלים הרי כתוב בפסוק חגבים שהכוונה לארבה? I מדוע המחלל שבת חייב מיתה הרי ראוי המלאכה למילה בשבת?
ארבה
שלח,
תשע"ח
האם יש חיוב להקדים לכבד לוי קודם לישראל כיון שהוא מקודש יותר? I מדוע כשרצתה התורה לרמז לנו שעם ישראל לא רצו ללמוד תורה הפכה דדוקא אות נון? I מדוע עם ישראל לא בכו על שנאסרו בעריות בשעת מתן תורה ורק אח''כ בכו? I מי שנמצא בפסח שני בדרך רחוקה האם פטור אף מפסח שני? I האם ערב פסח שני יש איסור לאכול מצה כדי שיאכל בערב מצה לתיאבון?
פסח שני
בהעלותך,
תשע"ח
כהן שיש לו שונא בבית הכנסת האם אסור לו לברך ברכת כהנים? I האם אפשר לכהן לצאת מצות ברכת כהנים ע''י שומע כעונה? I האם לישראל מותר לשבת בעת ברכת כהנים או שיש חיוב לעמוד בשעת ברכת כהנים? I מדוע יש ענין לומר ברכת כהנים בניגון? I איך כתבה התורה בפרשתן שהקב''ה נושא פנים הרי כתוב שהקב''ה אינו נושא פנים? I מדוע יש איסור להשקות סוטה מכוס שחברתה שתתה ממנה? I מי שכתב פרשת סוטה בשבת האם חייב?
פרשת סוטה
נשא,
תשע"ח
מדוע בליל שבועות לומדים כל הלילה וכי אינו עדיף שיקבלו את התורה לתיאבון? I האם בחג השבועות יש היתר לרקוד יותר משאר ימים טובים? I מדוע קנאו אומות העולם בישראל שקבלו את התורה הרי גם להם רצו לתת ולא רצו לקבל? I מדוע התורה ניתנה ע''י שינוי הטבע שהעלו ילוד אשה למעלה ולא שלחו מלאך שיביא התורה? I כשלומד אותיות א' ב' עם בנו האם חייב לברך ברכת התורה או דילמא אינו נחשב תורה? I מדוע תיקנו להתפלל שהתורה יהא מתוק וכי היכן מצאנו שדבר שבמציאות מתוק מתפללים שיהא מתוק? I מדוע המשילו את התורה למתיקות דבש וכי אין שאר דברים מתוקים? I איך יכול להיות שהתפאר רב יוסף שבגלל מתן תורה אין הרבה כמותו הרי אסור להתגאות?
מתיקות התורה
שבועות,
תשע"ח
איזה היתר יש שלא למנוע מגנב שלא יכשל בעבירות אחרות הרי כל ישראל ערבים זה לזה? I האם אדם שוקל בבוקר לפני האכילה הרבה יותר מאחר האכילה? I מי שעבר עבירה ואם יענישו אותו יש חשש שיצא לתרבות רעה האם מנדין אותו? I האם מותר להתפלל בסידור של אשה בלא רשותה? I האם לאשה שפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא מותר ליטול חפץ של אחר כדי לקיים מצוה זו? I איך מותר לאכול אכילה כדי שביעה הרי איתא בגמ' שזה סכנה לאכול כדי שביעה?
בכדי שביעה
בחוקותי,
תשע"ח
מדוע כשאומר לגר זכור מעשיך הראשונים אינו עובר על איסור הונאה ולבעל תשובה כן עובר? I איך היה מותר לרבי יוחנן לומר לריש לקיש שבגלל שפעם היה שודד יודע איך שנראה סכין הרי זה איסור דאורייתא של הונאה? I האם יש חשש איסור דאורייתא במנהג שנהגו לשרוף בגדים במדורה שעושים לכבוד רבי שמעון? I מה הטעם למנהג ישראל להדליק מדורה לכבודו של רבי שמעון? I האם בשנת השמיטה יש איסור להתפלל שירד גשם על השדות?
ריש לקיש
בהר,
תשע"ח
האם לפי רבי שמעון אפשר לקיים סעודה שלישית בשבת בדברי תורה ולא צריך לאכול פת? I איך יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי יאיים על רבו שימסרנו למלכות? I איך היה מותר לרבי שמעון בר יוחאי לאכול מעץ החרובים שנברא במערה הרי הויא ערלה? I איך קיים רבי שמעון מצוות אכילת מצה וקידוש במערה? I מדוע רבי שמעון לא רצה לספר לאשתו איפה הוא מתחבא הרי בינה יתירה בנשים ולא תספר? I מדוע כעס רבי שמעון כשיצא מהמערה על אנשים שעובדים הרי סבירא ליה שמקיימים מצות תלמוד תורה בקריאת שמע? I איך יכול להיות שרבי שמעון סבירא ליה דאפשר לצאת חובת תלמוד תורה בקריאת שמע הרי קימ''ל דאין עושין מצות חבילות? I האם יש חיוב לברך ברכת התורה קודם קריאת שמע לרבי שמעון כיון דהויא תורה? I מדוע רבי שמעון כשהיה במערה היה מתפלל הרי מי שתורתו אומנתו אסור להפסיק להתפלל? I מדוע היה צריך רבי שמעון להתלבש עם בגדים בשעת תפילה הרי היה מכוסה בעפר? I מדוע דווקא רבי שמעון יכול לפטור את העולם מן הדין ולא שאר תנאים? I מדוע בזמר בר יוחאי אין מזכירים את שמו של רבי שמעון רק את שמו של אביו? I מדוע החמיר רבי שמעון כל כך שלא לדבר דברים בטלים בשבת הרי הוא המיקל הגדול בהלכות שבת? I איך יכול להיות שמתו אלפי תלמידי רבי עקיבא בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה וכי זה חיוב מיתה?
לג בעומר
לג בעומר,
תשע"ח
מי ששכח לספור ספירת העומר האם יכול לברך כדי להוציא אחרים? I האם נשים ממהרות למות יותר מהגברים? I מדוע אסרה התורה לכהן גדול להתחתן עם אלמנה? I איך יש מציאות שכהן גדול יכפר על אשתו הרי אסור לו להתחתן רק עם נערה שאינה בר עונשין? I האם יש חיוב לכהן כשנעשה כהן גדול לגרש את אשתו הראשונה? I איך היה מקטיר הכהן גדול בכל שנה קטורת הרי מעולם לא שנה אדם בקטורת?
שכח לספור ספירת העומר
אמור,
תשע"ח
האם יש איסור לכתוב עם עט על היד משום איסור כתובת קעקע? I מדוע צריך לירא מאב ואם בגלל שיש מצוה של שבת? I האם ביום כיפור אסור בשום פנים לבחור להיות שליח ציבור? I איך אפשר לקיים וכיפר בעד ביתו כשהכהן גדול נושא אשה ביום כיפור? I מדוע המקיף פאותיו חייב על כל אחת ואחת ובשדה אינו חייב אלא אחת? I מדוע בזמן הזה אין מקפידים ששני הבעלי דינים יהא להם בגדים באותו רמה הרי זה חיוב?
פרשת אחרי מות קדושים
אחרי מות-קדושים,
תשע"ח
איזה היתר יש לספר בשבחן של צדיקים הרי איתא בגמ' שיש איסור לספר שבחים על אנשים? I מדוע לא אסרו לשבח את חבירו משום איסור לפני עור שמכשיל באיסור דאורייתא של לשון הרע? I מי שדיבר לשון הרע וגרם נזק לחברו האם יש לו חיוב לשלם נזקו? I מדוע מי שמקבל נגעים על גופו זה צדקה יותר מנגעי בתים? I מדוע אין מציאות של נגעי בתים כיון שע''פ הטבע זה לא יכול להיות הרי נגעי בתים זה נס? I איך יכול להיות שנגעי בתים לטובתינו שנמצא כסף הרי לא היה כזה דבר בית המנוגע?
לשון הרע
תזריע-מצורע,
תשע"ח
קברי צדיקים
קברי צדיקים
ניסן,
תשע"ח
האם ארבעה שצריכים להודות אין להם חיוב מן התורה להביא קרבן תודה? I מדוע קרבן תודה אי אפשר לאכלו רק ליום ולילה הרי זה קשה לאכול ארבעים חלות ביום? I איך אפשר לצאת חובת מצות שמחה בפסח ע''י קרבן תמיד של ערב פסח הרי ניפסל בלינה? I איך מקיימים מצות מצה עם לחמי תודה הרי אסור להכניס מלח במצות דמחמיץ ובמקדש הכניסו? I מדוע קרבן תודה נכתב עם הקרבנות ששייכים לכהנים וכי ישראלים אינם מביאים קרבן תודה? I מדוע בחזרת הש''ץ הברכה היחידה שאי אפשר לצאת מהחזן זה מודים?
קרבן תודה
צו,
תשע"ח
עד אחד שיודע עדות על ממון האם יש לו חיוב או איסור ללכת להעיד? I שני עדים שלא העידו בעדות ממון האם חייבים כסף דגרמו נזק ממון לאחר? I האם עד אחד יש לו איסור להעיד על דבר ערוה כיון שאין מקבלים עדותו וסתם מוציא שם רע? I אדם שמבקשים ממנו להעיד והוא יודע שעבר עבירה שפסול לעדות האם יש לו איסור להעיד? I מדוע אמרו חז''ל אשרי הדור שהנשיא מביא קרבן הרי כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו?
פרשת ויקרא
ויקרא,
תשע"ח