עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
האם בשבת יש חיוב ללמוד הלכות שבת? ובשבת תוך שלושים יום לחג מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת או הלכות החג? I מדוע בשבת יש יצר הרע מיוחדת של מחלוקת? I אם בערב שבת יש חיוב מיוחדת לשוב בתשובה? I השורף מאכל בשבת האם חייב משום מבשל?
הלכות שבת
ויקהל-פקודי,
תשע"ז
איך מותר לתת מתנות לילדים בחברת תהילים בשבת הרי הויא שכר שבת? I מדוע צריך פסוק מיוחד שפיקוח נפש דוחה שבת הרי בכל התורה אין חיוב למסור את הנפש? I מדוע המכבה נר בשבת לחולה שאין בו סכנה חייב הרי טעה בדבר מצוה של ביקור חולים? I מדוע מסתיים התורה במעשה של שבירת הלוחות? I מדוע מי שמחלל שבת נהרג הרי פיקוח נפש דוחה שבת? I האם יש איסור לעשות מחיצה מהצד בשבת וביו''ט?
חילול שבת
כי תשא,
תשע"ז
האם בפורים אין חיוב לאכול פת? I מדוע מותר לקרוא את המגילה מיושב? I איך יכול להיות שפורים יותר גדול במעלתה מיום כיפור? I מדוע הנותן צדקה נחשב כאילו למד תורה? I השולח משלוח מנות לחבירו ואין המקבל יודע מי שלחו האם יצא?
כיפורים כפורים
פורים,
תשע"ז
פרשת תרומה
פרשת תרומה
תרומה,
תשע"ז
האם יש איסור לתבוע את אביו לבית דין? I בן שיש לו תביעה על אביו האם אסור להשביעו משום חשש מקלל אביו מות יומת? I מדוע בפורים מצפים הבנים שאביהם יכבדו אותם וכי בפורים יש חיוב לאב לכבד את בנו? I מדוע מותר להניח על השלחן גבינה עם דגים הרי יש סכנה לאכול דגים עם גבינה? I מדוע מענישים בשמים על עבירות הרי בעליו עמו פטור אף בפשיעה? I על מה סמכו העולם למכור טריפות לנכרי הרי יש חיוב דאורייתא לתתו לכלבים?
פרשת משפטים
משפטים,
תשע"ז
האם מותר לבקש תחינות בשבת בזמן שהילד בוכה בברית מילה? I האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה? I מה הסיבה שלפעמים אדם רוצה ללמוד ויש לו קושייות ואינו מבין שום דבר? I מדוע לא הרג המלאך המות את דוד המלך בשעת סעודת שבת? I מהו הטעם שתיקנו לזמר זמירות שבת?
זמירות שבת
יתרו,
תשע"ז
האם יש חיוב לנקות את השינים בשבת לפני שיוצא לרשות הרבים שלא יעבור על הוצאה? I אדם שנסע לשבת האם יש איסור לטלטל את החפצים שבעירו כיון שהחפצים כרגלי הבעלים? I מדוע הנשים אמרו שירה רק על זה שהסוסים טבעו בים? I האם יש חיוב לומר שירת הים בכל יום? I איך אמרינן בגמרא שישראל בטלו כמה ימים ללא תורה הרי קראו קריאת שמע? I מדוע התורה נמשלה למים ולא לדבר מתוק שיעשה יותר חשק ללמוד?
טלטול בשבת
בשלח,
תשע"ז
האם יש מצוה לבקר קרובים ביום טוב משום שמחת יום טוב? I מדוע מאחרין האנשים לבא לבית הכנסת ביו''ט וכי הגברים מכינים את הסעודה? I מדוע קבעו תענית בערב פסח לבכורים הרי היה צריך לקבוע יום שמחה זכר לנס ההצלה? I מדוע בכורות נקבות אין מתענות הרי גם הם ניצולו ממיתה במכת בכורות? I מדוע מניחין תפילין על יד שמאל ולא על יד ימין שהוא יד החשוב בכל מקום? I מדוע מי ששולט בשתי ידיו חייב להניח תפילין הרי כיון שאין לו יד כהה יהא פטור מתפילין?
שמחת יום טוב
בא,
תשע"ז
אדם שאנסהו לעבור על ג' עבירות החמורות ועבר עליהם האם נהרג בבית דין? I האם מותר להתפלל על גוי חולה שיתרפא? I האם מותר להיכנס עם תפילין למבואות המטנופות? I איך היה מותר למשה רבינו להתפלל בקול רם? I מדוע אין אנו נוהגים להתפלל בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו בימים מקדם?
פרשת וארא
וארא,
תשע"ז
אשה שהתחילה למול ובא איש וגמר את המילה האם כשר המילה? I האם אשה יכולה למנות שליח שימול את בנה? I מדוע משה רבינו נקרא בלא תואר קודם כמו שאר הגדולים דמקדימים תואר רב לשם? I מדוע נקרא משה רבינו על שם משה הרי היה צריך להיקרא משוי? I מדוע היה משה רבינו כבד פה וכי נאה למנהיג שיהא בעל מום? I האם יש איסור לאדם למול את בנו או לעשות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרך? I מדוע לא מל משה רבינו מיד את בנו והיה משאיר אותו עם אשתו ואח''כ היתה אשתו באה אליו?
כבד פה
שמות,
תשע"ז
האם מותר לכבד נכרי בסנדקאות? I האם יש איסור לסנדק להיות גם המוהל? I איך ביקשו אחי יוסף מחילה מיוסף הרי אינו יכול למחול דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול? I האם אבל או חולה חייב או מותר לקום מפני רב שנכנס לבקרם? I מדוע זבולון התומך תורה שמח בצאתו לעסקיו הרי זה לא בטוח שיצליח?
סנדקאות
ויחי,
תשע"ז
האם כשפגש יוסף את אביו בירך ברכת שהחיינו וברכת מחיה המתים? I מגיד שיעור שנוסע באוטובוס האם מותר לו להכין שיעור באוטובוס? I מדוע בזמן הזה הרואה חברו שלא ראהו הרבה זמן אינו מברך שהחיינו הרי נפסק דצריך לברך? I האם מותר לאדם לקרוא לזקינו בשמו? I כשאביו אומר לו לעשות דבר היפך מזקינו בקול מי צריך לשמוע? I מדוע לא חשש יוסף לצער של אביו ולא שלח לספר לו שהוא במצרים כל כך הרבה שנים?
פרשת ויגש
ויגש,
תשע"ז
מי שרוצה לנהוג בהדלקת נרות כבית שמאי דביום הראשון מדליק שמונה ואח''כ פוחת האם מותר? I בימות החול של חנוכה מי שיש לו רק נר אחד להדליק בבית כדי שיהא אור האם נר ביתו עדיף? I מדוע אין לכולם בנים תלמידי חכמים הרי הרגיל בנר יש לו הבטחה שיהא לו בנים תלמידי חכמים? I מדוע הרגיל בנר מקבל ברכה שבניו יהיו תלמידי חכמים ואינו מקבל ברכה שהוא יהא תלמיד חכם? I איך מהללים בעל הניסים על המלחמות הרי בגמ' אמרינן שמלחמה אינו דבר טוב? I איך היה מותר בזמן הנס להדליק נר חנוכה בשבת הרי מן התורה ליכא מצוה כיון דלא היה שיעור?
בנים תלמידי חכמים
חנוכה,
תשע"ז
מדוע בזמננו יש הרבה אנשים שאינם מדליקים בחוץ הרי כיון דליכא סכנה יש חיוב להדליק בחוץ? I מדוע אין מברכים על נר חנוכה שמדליקים משום חשד הרי בקריאת התורה מברכים רק משום חשד? I האם נשים חייבות לומר הלל בחנוכה? I מדוע היה צריך את הנס הרי העזרה היתה רשות הרבים וספק טומאה ברשות הרבים טהור? I האם יש ענין שלא לאכול בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקות? I מדוע בקשו היוונים שיכתבו על קרן השור וכי הדרך לכתוב על קרן של שור? I מדוע נקרא חג החנוכה ולא חג השמן הרי עיקר הזכר אנו עושים לנס פח השמן?
חנוכה
חנוכה,
תשע"ז
איך סידר יעקב את המשפחה בסדר קדימה ואיחור כשיצא מלחמה עם עשיו הרי זה איסור? I האם מותר להיות שדכן לזווג עכו''ם? I מדוע לא תיקנו לאכול גיד הנשה זכר לנס שנעשה ליעקב? I האם מותר לאדם לומר שיש לו יותר ממה שמגיע לו? I האם יש חיוב לאדם לתת את בתו שיתחתן עם בחור רע שמא תחזירנו למוטב?
גיד הנשה
וישלח,
תשע"ז