עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
איך יכול להיות שיצחק אהב את עשיו יותר מיעקב שישב ולמד כל היום תורה? I מדוע רצה יעקב לצאת ממעי אמו כדי ללמוד תורה הרי תינוק במעי אמו מלאך מלמדו תורה? I מדוע יצחק לא נשא אשה רק בגיל ארבעים הרי בן י''ח לחופה? I איך היה מותר ליצחק לשחוט קרבן פסח הרי בנו היה ערל ומילת בניו מעכבתו מלאכול קרבן פסח? I איך היה מותר ליצחק לשלוח את בנו לצוד ביום טוב הרי אסור לצוד ביום טוב?
קורבן פסח
תולדות,
תשע"ח
איך אמרינן בנשואין שהשמחה במעונו הרי יש צער למחותנים מההוצאות המרובות? I האם בשידוכים עדיף להשקיע לחפש יחוס? I מדוע כשראתה רבקה את יצחק נפלה מעל הגמל איזה דבר מפחיד ראתה שנבהלה? I איך יכול להיות שהברכה של אברהם היה שלא היה לו בנות איזה מין ברכה זה? I האם מותר לבן לבקש מאביו או מאמו שיביא לו חבילה מחוץ לארץ? I איך לימד אברהם את אליעזר תורה הרי אסור ללמד את עבדו תורה?
פרשת חיי שרה
חיי שרה,
תשע"ח
איך יכול להיות שאשה עינה צרה באורחים הרי הנשים יותר רחמניות? I באיזה הלכה נחלקו אברהם ושרה האם עדיף לעשות קמח או סולת? I האם מי שמחנך את בניו ללכת בדרך ה' יותר מקורב אצל הקב''ה ממי ששוחט את בנו יחידו? I איך היה מותר לאברהם להניח את עצי העולה על יצחק שהיה קרבן הרי אסור לעשות עבודה בקרבן? I מדוע לא לקח אברהם את ישמעאל ואת אליעזר למעשה העקידה כדי שיתחנכו לקידוש השם? I מדוע לא עשה אברהם אבינו סעודת ברית כשמל את עצמו כמו שעשה כשמל את יצחק?
סעודת ברית
וירא,
תשע"ח
חתן שאינו מוצא מי שילוה אותו לבית הכנסת האם פטור מלהתפלל בבית הכנסת? I מדוע חתן יש לו חיוב להביא קרבן תודה? I האם כשהחתן עולה לתורה וכן כשמברכים שבע ברכות יש חיוב לכל העם לעמוד לכבודו? I האם חתן שמחל על כבודו אין כבודו מחול כיון דדומה למלך? I האם חתן אינו צריך לעמוד לפני נשיא ותלמיד חכם? I האם חתן אסור להזכירו בשמו כיון שדומה למלך? I מי שאכל בקבלת פנים האם נקרא שנהנה מסעודת חתן ויש לו חיוב לשמח ואסור לעזוב לפני שמשמח? I מדוע המשמח חתן זוכה לתורה איזה מידה כנגד מידה זה? I מי שמגיע לחתונה ואכל והחתן עדיין לא שם האם יש לו איסור ללכת משם עד שהחתן יצא? I מדוע מוחלין לחתן את כל העוונות מה קשור מחילת עוונות לנשואין? I איך יש מציאות שלחתן יהיה נגעים בשבע ברכות? I מדוע בכל ימי השבע ברכות מברכין בורא פרי הגפן אחר השבע ברכות ובחופה מברכין קודם? I איך מברכים בשבע ברכות יוצר האדם הרי נוח לו לאדם שלא נברא? I האם יכולים לכבד בחופה רק ברכת פרי הגפן? I איזה שמחה מיוחדת היה בזיווג הראשון שמברכים שכל זיווג יהיה כמו זיווג זה? I מדוע נהגו שלא להלביש טלית גדול רק אחרי החתונה? I מדוע תיקנו שחתן יום אחרי החתונה יתלבש בדיוק כמו הישמעאלים? I איך מותר לאדם למכור כל מה שיש לו כדי שישא בת תלמיד חכם הרי אסור לבזבז יותר מחומש? I איך יכול להיות כשהאשה נגד הבעל זה עזר בשבילו? I האם בעת נשואין צריך לברך ברוך דיין האמת?
חתן
חשון,
תשע"ח
איזה היתר היה לאברהם להפיל עצמו לתוך כבשן האש הרי בן נח אסור למסור עצמו? I תינוק חולה שאי אפשר למול אותו לעולם האם קורים לו שם ומתי? I מדוע לא היה יכול אברהם אבינו למול את אנשי ביתו בלילה הרי מילה שלא בזמנה כשר בלילה? I האם בליל שבת מותר לחלל שבת עבור מילה של יום המחרת? I מדוע מל אברהם את עצמו רק בחצות היום הרי זריזין מקדימין למצוות?
פרשת לך לך
לך לך,
תשע"ח
איך מותר לעבוד עם בהמה הרי אבר מן החי אסור בהנאה? I מדוע היה צריך הקב''ה לסגור את הדלת של התיבה וכי נח לא יכל לסגור לבדו? I כשחולבים חלב מפרה ויוצא דם האם גם החלב אסור לשתות? I נכרי שהרג בשוגג האם הורגים אותו? I האם כל יהודי יכול להיכשל באיסור של נכרי ששבת חייב מיתה? I מדוע ברא הקב''ה את האדם עם יצר הרע וכל חייו במלחמות ויכול להיכשל? I האם יש טענה לאדם שיש עבירות שאי אפשר לעמוד בזה?
יצר הרע
נח,
תשע"ח
מדוע פטרה התורה מצטער רק במצוות סוכה ולא בשאר מצוות? I בחור שלאביו יש צער שיושן בסוכה מפחד שיצטנן האם הבחור פטור ממצות סוכה? I איך היה מותר בשמחת בית השואבה לנמנם מחוץ לסוכה הרי זה איסור? I מדוע שמחת בית השואבה היה רק לגדולי ישראל ולחסידים ואנשי מעשה? I אדם שהוא דופן לסוכה האם לו מותר לאכול באותו סוכה?
מצטער בסוכה
שמחת תורה,
תשע"ח
כשאומרים תהילים בראש השנה האם אסור לומר את המזמורי של הלל כיון שאסור לומר הלל בראש השנה? I האם אפשר לתוקע לצאת מצות תקיעה בלי לאחוז השופר בידו ואף מי שיש לו גבס יכול לתקוע? I כשיש בעל תוקע צדיק ואינו יכול לתקוע רק בישיבה ויש אדם פשוט שיכול לתקוע בעמידה מה עדיף? I כשיש אדם פשוט שיכול לתקוע בצד ימין וצדיק רק בצד שמאל מה עדיף מי יהא הבעל תוקע? I באיזה זכות יש לאדם לבקש לזכות בדין בראש השנה כשאין לו מליץ אחד?
בעל תוקע צדיק
ראש השנה,
תשע"ח
מדוע ביום כיפור כשמתוודים על כל החטאים אין מתוודין על חטא של ביטול תורה? I האם יש עבירות שאדם עושה מעצמו בלי עצת היצר הרע? I מה הענין לאכול דגים ערב יום כיפור? I איך כתוב בתורה שתשובה הויא דבר קל הרי צריך לעשות תשובה באופן שיעיד עליו יודע תעלומות שאינו יחזור לעבירה זו לעולם? I מה הענין להוציא ספרי תורה בליל יום הכפורים? I איזה טענה טען החפץ חיים בליל יום כיפורים לכפר העוונות של עם ישראל?
וידוי על חטא ביטול תורה
יום הכיפורים,
תשע"ח
האם אפשר לתפור את הציצית על הטלית או דילמא חייבים דווקא ע''י קשירה? I האם בזמננו יש להקל לתת טלית למכבסה של גוי שיכבס את הטלית? I האם משרת כשר להעיד על האדון שלו כשיש לאדון שלו דין תורה? I האם יש ענין שיהא לאדם נעליים מיוחדות לשבת? I מדוע רואים הרבה שלוחי ציבור יראים ושלמים כשמגיעים לשליחות ציבור מועלים בתפקידם?
פרשת שלח
שלח,
תשע"ז
מי שרואה מודעה להתפלל על חולה האם יש לו חיוב להתפלל? I אדם שהתפלל על החולה ונתרפא החולה האם מותר ליטול שכר על התפילה? I האם יש איסור לפעמים להאריך בתפלה על החולה כדי שלא יהא חילול השם? I האם יש חיוב שמחה כמו שיש בחגים? I מדוע אלו שנשאו עצמות השבטים לא נטמאו ורק אותם שנשאו עצמות יוסף נטמאו? I האם יש חיוב שמחה כמו שיש בחגים? I האם על כל חולה מותר להתפלל ולהזכיר את שמו בברכת רפאנו באמצע התפלה? I עוסק במצוה שפטור ממצוה אחרת האם כשמקיים את המצוה השני יכול לברך על זה וצוונו?
תפילה על חולה
בהעלותך,
תשע"ז
מדוע קבלת התורה היתה דווקא בשבת הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת? I איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני כזה מעמד גדול וקדוש כקבלת התורה? I איזה היתר יש בליל שבועות ללכת לישון אחרי העלות הרי הגיע זמן תפלה ויש איסור בזה? I איך המשיך רבא ללמוד כשירד לו דם הרי העיד על עצמו כשיש לו טירדא קטנה אינו יכול ללמוד? I האם ברכת התורה כראוי הויא סגולה שיזכור התורה?
שינה לפני קבלת התורה
שבועות,
תשע"ז
מדוע קבלת התורה היתה דווקא בשבת הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת? I איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני כזה מעמד גדול וקדוש כקבלת התורה? I איזה היתר יש בליל שבועות ללכת לישון אחרי העלות הרי הגיע זמן תפלה ויש איסור בזה? I איך המשיך רבא ללמוד כשירד לו דם הרי העיד על עצמו כשיש לו טירדא קטנה אינו יכול ללמוד? I האם ברכת התורה כראוי הויא סגולה שיזכור התורה?
פרשת במדבר
במדבר,
תשע"ז
האם מותר לשטוף את הבית במים בשמיטה אע''פ שהמים יורדים לגינה? I מדוע בזמננו כשיורדים גשמים אין מברכים ברכת הטוב והמטיב? I כשיורד גשם בשבת האם מותר לצאת עם מטריה והאם כשפתוח מערב שבת מותר? I מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא יתרטבו עולי רגלים? I לאיזה דירה היה דוד המלך רוצה ללכת בכל יום ולבסוף לא הלך לשם?
מטריה בשבת
בהר-בחוקותי,
תשע"ז
האם לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי האוכל ביום כיפור כל שהוא מקבל עונש כרת? I האם ביום כיפור יש איסור לבלוע את הרוק של הפה? I מי שכתב לחבירו מכתב וכתב לו את יום של הספירת העומר של אותו יום האם שוב אינו יכול לברך בברכה? I מי שצריך לעבור ניתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום האם אסור לו לספור כלל? I האם בל''ג בעומר מי שאמר שהיום ל''ג בעומר האם שוב אינו יכול לספור ספרת העומר בברכה? I האם לפי רבי שמעון בר יוחאי כשכהן עושה עבירה יותר חמור מסתם אדם?
רבי שמעון בר יוחאי
לג בעומר,
תשע"ז