עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
מי שיש לו מסעדה האם יש לו איסור למכור לאדם שלא יברך ולא יטול ידים? I כשאמא אומרת לבנה לעשת דבר להיפך ממה שציוה האבא האם צריך לשמוע בקולה? I איך היה מותר לרבקה להלביש את יעקב בגדי עשיו בלי רשותו הרי שואל שלא מדעת גזלן? I מדוע הביא יעקב אבינו ליצחק אבינו יין הרי לא ביקש שיביאו לו יין? I מדוע לא חשש יעקב שאביו יכירו לפי הקול הרי אמרינן בגמ' דכל אדם יכולים לזהות ע''פ הקול?
שואל שלא מדעת
תולדות,
תשע"ט
איזה היתר יש לשבח חתן ברבים ולא חוששים שמתוך שבחו יבא לידי גנותו? I מדוע נהגו לברך את הכלה קודם החופה בברכת לבן הרשע שהתכוין לקללה? I מדוע יצחק אבינו לא הספיד את אמו בהלויה? I על מה סמכו העולם כשיש אורחים שבעלת הבית מגישה את האוכל הרי זה איסור? I מדוע כשאברהם רצה לדבר עם עפרון על עסקי הקבורה היה צריך לעמוד מעל פני מתו? I האם מותר להספיד את המת בשבחים שאינם אמתיים?
פרשת חיי שרה
חיי שרה,
תשע"ט
האם אברהם אבינו התפלל שהקב''ה יבטל את מצות העקידה ולא יצטרך לשחוט את בנו? I מי שמזמין אצלו חבר או קרוב משפחה שגר באותו העיר האם קיים מצות הכנסת אורחים? I הרואה ים המלח האם צריך לברך על זה ברכת עושה מעשה בראשית? I מדוע מברכים כשאוכלים מלח הרי זה מין קללה שנתקלל בזה סדום? I האם יש מצוה לבקר חולה שהוא צמח?
הכנסת אורחים
וירא,
תשע"ט
פרשת לך לך
פרשת לך לך
לך לך,
תשע"ט
פרשת לך לך
פרשת לך לך
לך לך,
תשע"ט
איך יכול להיות שעונש המבול היה בשביל גזל הרי היה להם הרבה עבירות יותר חמורות? I האם מועיל תפילה להינצל מיצר הרע? I מדוע מי שכובש את יצרו נקרא גיבור הרי הקב''ה עוזר לו ובלעדיו אינו יכול לכבשו? I מדוע מי שהפסיד את ממונו נקרא פושט רגל? I מי ששומר שבת ביום שישי או במוצאי שבת האם עובר על בל תוסיף?
עונש המבול
נח,
תשע"ט
השירה של פרק שירה האם החיות והעופות בפיהם אומרים את זה או דילמא השר הממונה עליהם? I איך אמר אדם להקב''ה שאע''פ שאכל מעץ הדעת יאכל עוד איזה היתר היה לו לעבור את ציווי ה'? I מדוע המשילו חז''ל את היצר הרע לזבוב הרי הוא כזה גדול כל יום עם נסיונות חדשים? I מדוע עשה הקב''ה שהנשים יהיו בעלי שכחה יותר מהאנשים? I מדוע נקרא שבע מצות ב''נ ולא נקרא שבע מצוות אדם הראשון, הרי אדם הראשון נצטווה על זה? I מדוע לא רצו הגוים לקבל את התורה משום דכתיב לא תרצח, הא כבר מצווים על זה בשבע מצוות?
פרק שירה
בראשית,
תשע"ט
מי שיש לו ארבע מינים כשירים אבל אינם מהודרים ולחבירו יש מהודרים על איזה יברך? I אדם חלש שאינו יכול להחזיק לבד את המינים האם אינו מקיים המצוה אם אחר מסייעו? I האם קטן כשר לסכך הסוכה? I האם אפשר לקיים מצות הושענות עם הערבות שבלולב? I מי שהניח סכך כשר מעל גבי סכך גזול האם כשר הסוכה? I אם הניח שטיח בסוכה על הרצפה האם הויא בכלל נוי סוכה ואסור להשתמש בזה? I האם יש איסור לאגוד את הושענות עם עלי לולב? I איך יוצאים בערבה הרי כיון שאינו שוה פרוטה אינו לכם?
סוכות
סוכות,
תשע"ט
מדוע מי שעושה תשובה מאהבה העבירות נהפכות למצוות מדוע מגיע לו פרס? I מדוע הכרובים בבית המקדש עשו צורה של תינוק ולא של איזה אדם מכובד? I כהן שנחלש ביום כיפור ואינו יכול להמשיך את העבודה האם מותר לאכול כדי שיוכל להמשיך? I האם הכהן גדול היה מברך הגומל כשיצא מבית קדשי קדשים ביום כיפור בשלום? I מי שיודע שאינו הולך לצום ביום כיפור האם אין לו את המצוה לאכול ערב יום כיפור?
יום כיפור
יום הכיפורים,
תשע"ט
מדוע רק ביום טוב של ראש השנה עושים שני ימים בארץ ישראל? I מדוע סידר הקב''ה ראש השנה לפני יום הכיפור הרי מסתבר שיום כיפור יהא קודם שיבוא נקי למשפט? I האם בראש השנה יש איסור לאכול בשר משום דהויא יום הדין? I האם בראש השנה יש את המצוה והחיוב של ושמחת בחגיך? I מדוע לצדיקים מענישים על כל דבר קטן נמצא דחוטא נשכר שהרשעים מרויחים?
ראש השנה
ראש השנה,
תשע"ט
האם ביום כיפור מותר ללבוש נעלי עור שלמטה הסוליה קרוע? I האם יש להקדים לקנות אתרוג שגדל בארץ אע''פ שאינו מהודר כאתרוג שגדל בחוץ לארץ? I מדוע בתורה מוזכר רק הקללות שמקבלים העוברים ולא הברכות שמקבלים המקיימים?
פרשת כי תבוא
כי תבוא,
תשע"ח
האם יש איסור לתלות כביסה על מעקה שעושים משום מצות מעקה דהויא בזיון מצוה? I דוע גגות של בתי כנסיות אינם חייבים במעקה הרי יכולים ליפול משם? I שוכר דירה למי יש את החיוב מהתורה לעשות מעקה לשוכר או למשכיר? I האם יש איסור לשוכר כשיוצא מהדירה לקחת איתו את המעקה? I מדוע כשמתחתנים אין את החשש של סכנת זוגות? I כשאדם מתחתן האם יש לו פטור מלימוד התורה?
מצות מעקה
כי תצא,
תשע"ח
האם מי שאין לו שיניים לא היה יכול לצאת למלחמה? I איך יש מציאות שאדם יוכל ללכת למלחמה הרי אין לך אדם שאין לו עבירות? I האם אלו שחוזרים מהמלחמה חייבים לחזור או דילמא יש להם רשות לחזור אבל אינם חייבים? I איך יכול להיות אדם שלא נכשל בעבירה אפילו קטנה פתאום מתחשק לו ביפת תואר במלחמה? I מדוע הבונה בית חדש ולא הניח מזוזה אינו יכול ללכת למלחמה הרי אין חיוב להניח רק כשגרים?
יפת תואר
שופטים,
תשע"ח
מי שאין לו כסף לתת צדקה לעני הבא לפניו אבל מחזק אותו בדברים האם קיים מצות צדקה? I איך יש מציאות ביד כל אחד מאתנו למנוע טיפולי כימותרפיה קשים ומרים בכל יום? I האם בעיר הנידחת הורגים ילדים קטנים אע''פ שלא חטאו? I מדוע הורגים נשים בעיר הנידחת אע''פ שלא חטאו? I מדוע רק בצדקה הצריכה התורה לומר שלא יהא לך קשה להוציא כסף ולא בשאר מצוות?
מצות צדקה
ראה,
תשע"ח
מדוע מניחין תפילין על יד שמאל ולא על יד ימין שהוא יד החשוב בכל מקום? I מדוע מי ששולט בשתי ידיו חייב להניח תפילין הרי כיון שאין לו יד כהה יהא פטור מתפילין? I מדוע לבחור בר מצוה עושים עסק מהנחת תפילין יותר מכל המצוות? I מדוע מזכירים בברכת המזון מצות ברית מילה מה זה קשור אחד לשני? I מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפני שמברכים ברכת המזון כמו שמברכים לפני קיום כל מצוה? I איך מהני לגייר גר קטן הרי זה חוב לאחרינא שהרי בגמ' כתוב שגרים קשים לישראל? I האם ברכת המזון הוא מצוה שאין לה מזל?
ברכת המצוות
עקב,
תשע"ח