עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
קנה עליה ונתברר לו שהספר אינו כשר לברכה I קראו בטעות “ויבא עמלק” במקום “זכור” I הזמין 30 מיטות ללינה בשבת ואחר כך נתברר לו שחלק מן המיטות הן מיטות קומותיים I מעשה בבעל קורא שהודיע שאינו רוצה להוציא את הבחורים בקריאתו I עשו הפסק בין הברכות לקריאת המגילה האם יברכו שוב שהחיינו
פרשת ויקהל פקודי
ויקהל-פקודי,
תשע"ז
מעשה באדם שחילק כסף לצדקה מתוך שכרות בפורים I מעשה בעשיר שביקש לקנות מגילה בזול I האם מותר לשים בשבת ביצה רכה במקום שתהפוך לביצה קשה? I דין מי שמצא זיכוי של חנות I האם ניתן לכוון בברכה אחרונה שלא לפטור חלק מהמאכלים? I האם יש חיוב לנער בשבת דפי דפדפת ריקים מן הגמרא?
שיכור בפורים
תצוה,
תשע"ז
האם חייבים לברך על אכילת צ’יפס באמצע סעודה? I האם מותר וצריך להעיר לאדם חילוני שנוסע בשבת בפנסים כבויים? I גוי המשרת יהודי האם יש ענין שיטול ידיו בבוקר? I האם מותר להחזיר על הפלטה טשולנט שיש בו שעועית שלא נתבשלה כל צרכה? I כסף שתרמו לכתיבת ספר תורה האם מותר להשתמש בו לשאר צרכי הספר? I כיצד היה מותר לאכול פת עכו"ם בזמן חז"ל?
פת עכום
תרומה,
תשע"ז
איך נקבע הערך של עתיקות? I אשה שבירכה בטעות לפני הדלקת הנרות ונזכרה באמצע הברכה I האם מותר לחבר כובע צמר למעיל פשתן ע”י רוכסן I האם ברכת שהכל פוטרת מאכל שהיה בדעתו לאכול עם הפת? I שמע ברכו אחר “לעולם אל יחסרנו” האם ימשיך “הרחמן” או שיתפלל מיד ערבית?
פרשת יתרו
יתרו,
תשע"ז
האם קביעות עתים לתורה היא בקביעת שעה מסויימת ביום דוקא? I האם יש איסור לא תהיה לו כנושה בחובות שלא מחמת הלואה? I מי נקרא מוחזק בתמורת הצ'ק? I האם דין קדימה בברכות הנהנין חל גם על סדר האכילה? I האם מותר להתפלל בשבת על אתרוג מהודר?
קביעת עיתים לתורה
בשלח,
תשע"ז
האם מותר לומר לגוי לעשות בשבת מלאכה בבית ישראל לצורך השכנים הגוים? I מי שעונה אמן על ברכת כמה אנשים יחד האם עולה כאילו ענה כמה פעמים אמן? I האם לענות אמן על ברכות השחר באופן שלא יספיק עי”ז להתחיל שמו”ע עם הציבור? I מלוה שאמר ללוה מתוך כעס איני רוצה שתפרעני I האם מותר לענות ברכו של מוצאי שבת באמצע ברכת המזון של סעודה שלישית?
פרשת בא
בא,
תשע"ז
האם מותר ליצור חלל באותיות של ספר תורה כדי למלא אותם בהכנסת ס”ת? I האם יש לברך המוציא פעם שניה על לחם שהגיע באמצע הסעודה? I האם מותר להשאיר מזוזה בדירה שגוי גר בה? I כיצד מותר למכור סלט טונה שמעורבים בו חתיכות דגים?
פרשת וארא
וארא,
תשע"ז
חשב שהוא מוצאי שבת והתפלל ערבית ואמר אתה חוננתנו מבעוד יום I האם יכול לזכות בזכות לקבלת שקית בד שהשאיר חבירו? I האם מותר ליטול מן החנות חפץ המגיע לו כשאין לו את האישור? I האם בכור יכול ליטול ידים לכהן במקום שהלוי אינו רוצה לעשות זאת? I האם מותר לפסוע לאחוריו ולומר "עושה שלום" באמצע ההלל? I אמרו קדיש תתקבל לפני התפילה האם יחזרו ויאמרו לאחר התפילה? I האם השליח צריך שומר כדי לאכול לפני שעשה שליחותו?
פרשת שמות
שמות,
תשע"ז
האם מותר לטלטל יהלום שנפל מתוך טבעת יהלום בשבת? I האם יש איסור ללכת במגבעת בשעה שנושבת רוח חזקה? I שילם על חפץ ואחר נטל אותו האם מותר ליטול תמורתו מן החנות? I מלוה שגמר בלבו שאם לא יפרע הלוה את ההלואה יהיה לצדקה ולבסוף פרע הלוה I האם מותר להסיר בשבת את המדבקות שנותנים בספרים כסימניות?
פרשת ויחי
ויחי,
תשע"ז
האם מותר לטלטל נר דולק כדי להציל את הבעה”ב מבזיון? I התחיל בטעות לברך “שהחיינו” בנר שני של חנוכה? I האם מי שנתכבד בב’ ברכות הראשונות בחופה צריך להקפיד שלא לדבר עד סוף החופה? I שאל מחבירו רכב והיה סבור שיש לו ביטוח מקיף ונתברר שאין לו I נטל חלקו בירושה כתב יד נדיר והתברר לו לאחר מכן שלאחיו יש העתק מכתב היד I האם צריך לשלם לו על שיפוץ מצבה מדין יורד לתוך שדה חבירו?
יורד לשדה חברו
ויגש,
תשע"ז
האם מותר לחלק בשבת שמן המיועד להדלקת נרות חנוכה? I האם יוצאים בהדלקת נר שנדלק שלא בכוונה? I האם מותר לומר "ברוך המבדיל" בין ברכת "להדליק" ובין ההדלקה? I טעה הבעל קורא בפסוק השלישי מתוך ג' הפסוקים שקראו לעולה I הזמין 5 מנות וקיבל בטעות 6 מה יעשה במנה הנותרת?
טעות בהזמנה
חנוכה,
תשע"ז
מעשה בשליח שנשלח להדליק ביום השביעי והדליק בטעות ביום השישי I מה יעשו בני הבית אם אחד מבני הבית אינו רוצה להדליק בעצמו I האם צריכים כל בני הבית להדליק באותה שעה I נשפך השמן קודם שהדליק האם צריך לחזור ולברך I האם מותר לבטל הזמנת מונית בשבת כדי למנוע הפסד כספי גדול
חנוכה
חנוכה,
תשע"ז
האם צריך לטרוח ולמהר כדי ליהנות מאור נרות השבת בטרם יכבו? I נסע בטעות באוטובוס פרטי של המשתתפים בשמחה האם צריך לשלם לבעל השמחה? I האם מותר למלוה להפקיד צ’ק בטחון בלא להודיע ללוה? I איזו אמירה נחשבת הפסק בין ברכה לשתיה?
פרשת וישלח
וישלח,
תשע"ז
האם מותר לומר לחבירו בשבת מהו המתכון של הטשולנט? I האם מותר לבן לענות לאביו כדי להציל את עצמו מביזיון? I האם יכול ליטול לעצמו מגבות שנותרו במקוה? I האם מותר להניח תפילין בלילה למי שלא יניחם למחרת ביום?
פרשת ויצא
ויצא,
תשע"ז
טעה ונתן לאחד ונתכוין לחבירו האם זכה השני? I האם מותר לשקר כדי לגרום לעני ליטול כספי צדקה? I עד מתי צריך לקיים קבלה שקיבל על עצמו? I כמה הוצאות צריך להוציא כדי למנוע בזיון תפילין ומחיקת השם ר”ל? I למי שייכים עשבים שנותרו לאחר שקיימו בהם צוואת המת להניחם במקום קבורתו?
קבלה
תולדות,
תשע"ז