עלונים לשבת

עלוני פרשת השבוע באתר בינינו. עשרות עלונים תורניים בקבצי PDF
    , הניתנים להורדה ולהדפסה. עלוני הפרשה ניתנים לחיפוש לפי שם הפרשה גם משנים עברו.
    עלוני שבת ניתנים למיון גם לפי שם העלון. ניתן גם לחפש עלוני פרשת שבוע לפי נושא מרכזי בפרשה.
    באפשרויות החיפוש ניתן גם למצוא עלונים נושאיים לפי מעגל השנה, החגים והמועדים. העלונים רבים ומגוונים,
    בחלקם בנושאים הלכתיים סביב פרשת השבוע,
    ובחלקם דברי תורה מחשבה ומוסר. במאגר האתר מספר עלונים בלעדיים,
    לדוגמא : עלון פרשת השבוע – שיעורי הרב אריאב עוזר שליט'א,
    - הלכה בפרשה. הרב ישראל ארנון – דפי עיון . בתוך מאגר עלוני שבת ברשת,
    גם עלון שבת לילדים, דפי פרשת השבוע, גיליונות פרשת השבוע, עלונים לפרשת השבוע.
    ליד כל עלון לשבת קיים תקציר העלון. בחר גיליון לפרשת השבוע, הדפס אותו בביתך,
    ושתף את בני ביתך בדברי התורה סביב שולחן השבת.
You don't have Javascript enabled. Hover for more information! But don't worry: you can still use this web site! You have two options:
 • enable Javascript in your browser and then refresh this page, for a much enhanced experience.
 • click the Update button every time you want to update the selection.

עלונים

גולש יקר! באפשרותך למלא שדה אחד או יותר לסינון תוצאות יעיל.
בכדי לקרוא או להדפיס קבצי PDF, יש צורך בתוכנת Adobe Reader® במחשב. ניתן להוריד בחינם את תוכנת Adobe Reader® מהאתר של Adobe.
השכיר מחסן במחיר זול מחמת חוב שהיה לו I מעשה בבעל חנות שנמחקו כל הנתונים מן המחשב שלו I מנין מצומצם שאחד נאלץ לצאת חמש דקות לאחר חזרת הש”ץ I טעה ובירך על שני מאכלים יחד קודם שיאכל I האם מועיל יבוש הידים במייבש חשמלי? I האם אדם יכול להורות הוראה בתוך ביתו בסעודת שבת? I האם מועיל תנאי בשמיעת הבדלה?
פרשת קורח
קורח,
תשע"ז
האם המשתתפים בחתונה באולמי ‘שירת ירושלים’ חייבים בברכת ‘הגומל’? I האם הבחורים חייבים לדאוג לחלוקה שוה של חלקי העוף ביניהם I האם מותר לגמ"ח לדרוש מהלוה לפרוע הלואה קודמת כתנאי לקבלת הלואה חדשה? I האם מותר וצריך לתרום כליה למחלל שבת בפרהסיא? I האם מותר לעצור מעלית שחבירו הזמין ולמלא אותה?
פרשת שלח
שלח,
תשע"ז
האם יש איסור לאכול לפני קיום מצות ביומו תתן שכרו או כיבוד אב ואם I האם יש איסור לעשות קידוש על יין שהיה מגולה בתוך החדר קירור? I האם מותר להשתמש ב’יד’ של הס”ת כדי להראות לקורא בשעת הקריאה בנביא או במגילה? I האם יש כח לישיבה להטיל קנס על הלומדים בה? I האם מותר להשמיע דברי תורה באזני הגוים המלוים את הזקנים לבית המדרש? I האם יש לאדם זכות על מקום החניה שמול ביתו?
יין מגולה
בהעלותך,
תשע"ז
האם רשות לדבר בפלאפון בסתם כוללת רשות להתקשר לחו"ל? I הכין בגדים לשרוף במדורה בל”ג בעומר האם יכול לחזור בו? I האם מותר ליטול מן הקטן רהיט טוב שהוא רוצה לשרוף במדורת ל”ג בעומר? I ש”ץ ששכח ברכת כהנים ונזכר באמצע ‘שים שלום’ I האם מותר להוציא ס”ת ממקומו לצורך אמירת ‘יזכור’ I האם מותר לבצע בחינות בגמ’ באמצעות ארגון של גוים I האם הרכב נקנה במסירת מפתח בלבד
לג בעומר
במדבר,
תשע"ז
חלות שמרחו עליהם ביצה שהיתה מגולה בלילה I האם מותר להעמיד בבית הכנסת אורחים בשר וחלב באותו זמן? I מי שייכים כספי העליות והנו"נ - לבית הכנסת שהתפללו בו או לביהכנ"ס שקראו בו בתורה I האם מותר להשתמש במעות קימחא דפסחא למטרות אחרות? I האם מותר לעשות שילוח הקן בחצר חבירו?
פרשת בהר בחוקותי
בהר-בחוקותי,
תשע"ז
מעשה בבעל מאפיה שהפשיר את החמץ שבמקפיא באמצע פסח I האם יש ענין להודיע לאברכים של תרומתו של התורם? I מחל על התשלום עבור מצות מצוה ורוצה לחזור ולגבות את הכסף I מעשה באדם שזרק כלי פגום עם תעודת האחריות שלו I האם מותר לבן חו“ל לאכול חמץ שנאפה בארץ ישראל ביום אחרון של פסח? I האם מותר לאחד להשתמש במגבת ששילם עליה חבירו במקוה? I מי שהחזיר ספר תורה למקומו האם מותר לו לעבור לפני המתפלל בחזרתו?
פרשת אחרי מות קדושים
אחרי מות-קדושים,
תשע"ז
האם מותר לאכול מצות שהונחו תחת המיטה שישנים עליה? I האם יוצאים ידי חובת קידוש כשאכלו פת שלא הופרשה ממנה חלה? I האם שייך דין מצר שהחזיקו בו רבים לענין ברכת האילנות? I האם מותר להשתמש במגבת של מקוה במשך כמה ימים?
פרשת שמיני
שמיני,
תשע"ז
האם מותר למלמד לערב את כל הכסף שקיבל מהורי התלמידים יחד? I מה צריך הגבאי צדקה לעשות במטבעות ישנות? I האם מותר להפסיק באמצע אמירת ”ובא לציון גואל“ באמירת פסוקי הכנסת ס“ת לארון? I האם מותר ליטול הוצאות נסיעות משני מעסיקים עבור אותה נסיעה? I מעשה ברב שהבטיח שמונים אחוז ממה שיקבל במכירת חמץ לועד הכשרות?
פרשת ויקרא
ויקרא,
תשע"ז
קנה עליה ונתברר לו שהספר אינו כשר לברכה I קראו בטעות “ויבא עמלק” במקום “זכור” I הזמין 30 מיטות ללינה בשבת ואחר כך נתברר לו שחלק מן המיטות הן מיטות קומותיים I מעשה בבעל קורא שהודיע שאינו רוצה להוציא את הבחורים בקריאתו I עשו הפסק בין הברכות לקריאת המגילה האם יברכו שוב שהחיינו
פרשת ויקהל פקודי
ויקהל-פקודי,
תשע"ז
מעשה באדם שחילק כסף לצדקה מתוך שכרות בפורים I מעשה בעשיר שביקש לקנות מגילה בזול I האם מותר לשים בשבת ביצה רכה במקום שתהפוך לביצה קשה? I דין מי שמצא זיכוי של חנות I האם ניתן לכוון בברכה אחרונה שלא לפטור חלק מהמאכלים? I האם יש חיוב לנער בשבת דפי דפדפת ריקים מן הגמרא?
שיכור בפורים
תצוה,
תשע"ז
האם חייבים לברך על אכילת צ’יפס באמצע סעודה? I האם מותר וצריך להעיר לאדם חילוני שנוסע בשבת בפנסים כבויים? I גוי המשרת יהודי האם יש ענין שיטול ידיו בבוקר? I האם מותר להחזיר על הפלטה טשולנט שיש בו שעועית שלא נתבשלה כל צרכה? I כסף שתרמו לכתיבת ספר תורה האם מותר להשתמש בו לשאר צרכי הספר? I כיצד היה מותר לאכול פת עכו"ם בזמן חז"ל?
פת עכום
תרומה,
תשע"ז
איך נקבע הערך של עתיקות? I אשה שבירכה בטעות לפני הדלקת הנרות ונזכרה באמצע הברכה I האם מותר לחבר כובע צמר למעיל פשתן ע”י רוכסן I האם ברכת שהכל פוטרת מאכל שהיה בדעתו לאכול עם הפת? I שמע ברכו אחר “לעולם אל יחסרנו” האם ימשיך “הרחמן” או שיתפלל מיד ערבית?
פרשת יתרו
יתרו,
תשע"ז
האם קביעות עתים לתורה היא בקביעת שעה מסויימת ביום דוקא? I האם יש איסור לא תהיה לו כנושה בחובות שלא מחמת הלואה? I מי נקרא מוחזק בתמורת הצ'ק? I האם דין קדימה בברכות הנהנין חל גם על סדר האכילה? I האם מותר להתפלל בשבת על אתרוג מהודר?
קביעת עיתים לתורה
בשלח,
תשע"ז
האם מותר לומר לגוי לעשות בשבת מלאכה בבית ישראל לצורך השכנים הגוים? I מי שעונה אמן על ברכת כמה אנשים יחד האם עולה כאילו ענה כמה פעמים אמן? I האם לענות אמן על ברכות השחר באופן שלא יספיק עי”ז להתחיל שמו”ע עם הציבור? I מלוה שאמר ללוה מתוך כעס איני רוצה שתפרעני I האם מותר לענות ברכו של מוצאי שבת באמצע ברכת המזון של סעודה שלישית?
פרשת בא
בא,
תשע"ז
האם מותר ליצור חלל באותיות של ספר תורה כדי למלא אותם בהכנסת ס”ת? I האם יש לברך המוציא פעם שניה על לחם שהגיע באמצע הסעודה? I האם מותר להשאיר מזוזה בדירה שגוי גר בה? I כיצד מותר למכור סלט טונה שמעורבים בו חתיכות דגים?
פרשת וארא
וארא,
תשע"ז