עלון

עלון תיאור מכות מצרים - בנושא מכת כינים

נושאי העלון: מכת כינים, פרשת בא, פרשת וארא

וארא, בא, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תיאור מכת כנים על פי מדרשי חז"ל