עלון

עלון תורת הקורבנות - בנושא מחצית השקל

נושאי העלון: מחצית השקל, הקטרת החלבים, אבינ מזבח

אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ברכה על מחצית השקל I קטן במחצית השקל I נפגמו אבני מזבח I בענין חיוב מחצית השקל I בל תאחר במחצית השקל I נידונים בענין בגדי כהונה I עור השוק של קק"ל I הקטרת החלבים