עלון

עלון תורת המעדנים - בנושא סיחון

נושאי העלון: סיחון, פרשת ואתחנן, פת הבאה בכסנין, עוג

אב, ואתחנן

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פת הבאה בכסנין I עשרת הדברות - הטעם העליון והטעם התחתון I מעמדה ההלכתי של ארץ סיחון ועוג