עלון

עלון תורה והוראה - בנושא תשעה באב

נושאי העלון: תשעה באב, תשעה באב שנדחה

אב, תשעה באב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בהלכות תשעה באב שנדחה – כפי שקורה השנה. האם נוהגים מנהגים שונים בשבת? כיצד יש להבדיל בין שבת לחול כאשר צמים ביום ראשון? מה הדינים ביחס לברית שמתקיים ביום זה? האם יש להקל בצום הנדחה יותר מצום תשעה באב רגיל? והאם יש הגבלות במוצאי תשעה באב, כפיש נהוג בשנה רגילה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.