עלון 37525

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת תרומה

נושאי העלון: פרשת תרומה, מנורה

תרומה, אדר

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק באיסור עשיית תבנית מנורה. חז"ל לומדים שאסור לאדם לעשות אחד מכלי המשכן, גם כשכוונתו לנוי בלבד. אולם, פרטי האיסור צריכים ליבון: איזו פעולה אסורה? דווקא עשיית המנורה, או שמא אף השימוש בה והחזקתה? באיזו שינויים ניתן להתיר מנורה – האם יש צורך בשינוי מספר הקנים, או שמא אפשר להסתפק בשינויים אחרים? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.