עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת ראה

נושאי העלון: פרשת ראה, דיני ייחוד

אלול, ראה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בדיני ייחוד. מה הגדרתו של איסור ייחוד, ומהם תנאיי תחולתו? האם האיסור איסור תורה או איסור דרבנן? ומהן גדרי ההיתר הנפוץ של "בעלה בעיר". בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע, הראשון מתוך סדרת שני מאמרים בנושא.