עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך, יישוב ארץ ישראל

חשון, לך לך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בשאלה העכשווית תמיד של מצוות יישוב ארץ ישראל. האם יש מצווה, גם כיום, של יישוב הארץ? בהנחה שיש מצווה, איך ניתן לפרש את העובדה שרבים וטובים ממשיכים להתגורר בחוץ לארץ? מהי דעת הרמב"ם בנושא זה? האם ניתן לקיים את המצווה באופן חלקי? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.