עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, תשלומי נזיקין

אלול, כי תבוא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בדיני תשלומי נזיקין, ובפרט בחובות הפיצוי של החובל בחברו. מהן חובותיו הממוניות של מי שחבל בחברו? האם רשאי הניזק לתפוס את פיצויו מנכסי המזיק? האם מותר לו לפנות לערכאות כדי להשיג את דמי נזקו? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.