עלון 37669

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת ויקהל פקודי

נושאי העלון: פרשת ויקהל פקודי, שטרות, צקים

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן בעניין כתיבת התאריך העברי או הלועזי על מכתבים או צ'קים וכדומה. האם יש מצווה להשתמש דווקא בתאריך העברי? האם יש איסור בשימוש בתאריך הלועזי? מה משמעותם של שמות החודשים העבריים ומספרם? איך יש לתארך צ'קים? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.