עלון

עלון תורה והוראה - בנושא פרשת דברים

נושאי העלון: פרשת דברים, צפייה לישועה

אב, דברים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

במאמר השבוע נעסוק בצפיה לישועה. מהו הצפייה לישועה? מהו המקור לכך שחייבים לצפות לישועה? מה דינו של אדם שאינו מצפה לישועה? ומה ההבדל בינו לבין אדם העובר על עבירות שונות? האם אכן אנחנו מצפים לישועה כראוי? מהו שכרו ומעלתו של המצפה לישועה? וכיצד נוכל ליישם את הדברים בפועל? בשאלות אלו ועוד עוסק מאמרנו השבוע.