עלון

עלון תורה והוראה - בנושא מראית עין

נושאי העלון: מראית עין, פרשת מטות

תמוז, מטות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בהלכת "מראית עין", הגדרתה ודיניה. האם החשש של מראית עין קשור להיותנו למעלה מכל חשד, או שעניינו חשש שאחרים ילמדו ממעשנו? איזו נסיבות נאמר האיסור, ובאיזו נסיבות אין לחשוש אליו? האם מותר לאכול במסעדה שאינה כשרה? ומה הדין במעשה שנעשה בפרטיות, הרחק מהעין הציבורית? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.