עלון

עלון תורה והוראה - בנושא כף זכות

נושאי העלון: כף זכות, פרשת בלק

תמוז, בלק

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בשאלה ההלכתית של "דן לכף זכות". האם יש חיוב מן התורה לדון את הזולת לכף זכות? ביחס למי נאמרה חובה זו? האם עלינו למתוח את גבולות ההיגיון כדי לדון לכף זכות? והאם מי שאינו דן לכף זכות חייב לבקש מחילה? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.