עלון

עלון תורה והוראה - בנושא יום הכיפורים

נושאי העלון: יום הכיפורים, הלכות תשובה לרמבם

תשרי, יום הכיפורים

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן במצוות תשובה, ובפרט, בעניין וידוי. החלק ההלכתי של המאמר דן בשאלה אם עיקר המצווה היא התשובה או הוידוי, ואילו החלק השני של המאמר דן במהות הוידוי - למה מהווה וידוי חלק מהותי של תהליך התשובה, ואיך עלינו לגשת לוידויים של יום הכיפורים הבא עלינו לטובה?