עלון

עלון תורה והוראה - בנושא חינוך לתורה

נושאי העלון: חינוך לתורה, פרשת עקב

אב, עקב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן בגדרי חובת חינוך לתורה, ובפרט בחובה לייסד מוסדות לימוד ציבוריים. איך מתחלקת האחריות לחינוך ילדים בין הורים לבין מוסדות הלימוד? מה מקור החיוב להקים מערכת חינוך ציבורית, ומהן הלכותיה של מערכת זו? מהו הגודל הראוי של כיתות לימוד? האם מותר להעביר ילדים ממוסד למוסד? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.