עלון

עלון תורה והוראה - בנושא הלכות יחוד

נושאי העלון: הלכות יחוד, פרשת שופטים

אלול, שופטים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע ממשיך את הדיו בהלכות יחוד, שאותו התחלנו בשבוע שבעבר. מאיזה גיל נאמר איסור יחוד? מתי נאמר ההיתר של "פתח פתוח לרשות הרבים", ומהם גדריו ותנאיו? מהם גדרי "שומרים" המתירים נסיבות שבלא הכי היה בהן איסור יחוד? האם יש איסור יחוד במעלית או ברכב? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.