עלון

עלון תורה והוראה - בנושא הכשרת כלים

נושאי העלון: הכשרת כלים, פרשת מטות מסעי

אב, מטות-מסעי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע דן בדיני הכשרת כלים הנלמדים ממלחמת מדין, ובדין כלי זכוכית בפרט. האם ניתן להכשיר כלי זכוכית? האם יש בכלל צורך בהכשרה? איזה מנהגים חלוקים יש בדבר? והאם יש חילוק לעניין זה בין חמץ בפסח לבין מאכלות אסורים של כל השנה? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.