עלון

עלון תורה והוראה - בנושא גר צדק

נושאי העלון: גר צדק, פרשת עקב, למה צריך לאהוב גר צדק

אב, עקב

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק במצווה לאהוב את הגר. מה אופי מצווה זו ואהבה זו, ואיך היא שונה מאהבת כל אחד מישראל? האם מצוות אהבת הגר כוללת גם קבלת גרים? האם יש להעדיף גרים במתן צדקה, לנוכח מצוות אהבתו? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.