עלון

עלון תורה והוראה - בנושא אשה קטלנית

נושאי העלון: אשה קטלנית, פרשת וישב

כסלו, וישב

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע עוסק בהלכת "קטלנית" – אישה שהתאלמנה פעמיים. האם יש איסור מוחלט על נישואין עם אישה קטלנית? האם חובה על האדם לגרש אישה כזו לאחר שנישא לה? מהי ההלכה כאשר מדובר בבעלים זקנים שמתו? והאם היסוד נאמר גם בנוגע לבעלים חוטאים או רשעים? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.