עלון

עלון תורה והוראה - בנושא אמת ושקר

נושאי העלון: אמת ושקר, פרשת שלח

סיון, שלח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מאמר השבוע הוא הראשון בסדרה העוסקת באמת ושקר, והוא עוסק בהקדמת איסור התורה הבסיסי על שקר: האם האיסור נאמר דווקא במסגרת של בית הדין, או שמא גם מחוץ לבית הדין? האם יש איסור מסוים ביחס לעסקה פיננסית? האם יש איסור על "שקר פאסיבי"? האם מותר לשקר כדי להוציא את האמת לאור? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.