עלון

עלון שפת אמת - בנושא שבט לוי

נושאי העלון: שבט לוי, פרשת קורח, מידת החסד

סיון, קורח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיותו של אדם מהתורה כפי ההכרה במציאות זו I תכליתם של הלוים מידת הדין הוא הביטול לכהנים מידת החסד I הדמיון בין גבולות הבריאה לגבולות האנושות I סמיכות פרשת קרח לפרשת ציצית I שבט לוי – ביטול לכלל ישראל ואינו מהות בפני עצמו