עלון 50739

עלון שפת אמת - בנושא פרשת תזריע

נושאי העלון: פרשת תזריע, גאוה

ניסן, תזריע

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי, הגאוה היא השפלות בעצמה