עלון

עלון שפת אמת - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השורש של כל מעשה ומעשה למעלה למעלה I החילוק בין עבודת האבות למשה רבינו I החילוק בין ההתגלות בשם שד"י להתגלות בשם הוי"ה I מהות הד' לשונות של גאולה I דברי הקדמה לימי השובבי"ם