עלון

עלון שפת אמת - בנושא עבודת האדם בעולם

נושאי העלון: עבודת האדם בעולם, פרשת ויגש

טבת, ויגש

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת יהודה בהתחזקות באמונה שהכל משהי"ת I מה היא עבודת האדם בעולם I בזכות יוסף נמנע מיעקב ירידה רוחנית למצרים