עלון

עלון שפת אמת - בנושא עבודת האדם בעולם

נושאי העלון: עבודת האדם בעולם, יוסף ויעקב, פרשת ויגש

טבת, ויגש

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת יהודה בהתחזקות באמונה שהכל משהי"ת, מה היא עבודת האדם בעולם, בזכות יוסף נמנע מיעקב ירידה רוחנית למצרים