עלון 47753

עלון שפת אמת - בנושא מידת האמת

נושאי העלון: מידת האמת, קבלת עול מלכות שמים, נביא, פרשת שופטים, עת רצון

אלול, שופטים

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההסתכלות וההשגחה על שערי הלב והרגש, אין גבול וסוף למידת האמת, ענין יחוד שמע ישראל, הסימן לאדם ששב בתשובה שלימה, מהותו של אלול וסעודה שלישית "עת רצון", ביטול הרגש והשכל להשי"ת, חשיבות גילוי מלכותו יתברך אפילו בגשמיות ובדרגות התחתונות, להכיר שהכל ברוחניות וגשמיות מהקב"ה, קבלת עול מלכות בדעת ואח"כ במעשה, כח הנביא הוא מכללות ישראל, כח הנביא שהוא עצמו לב ישראל