עלון

עלון שפת אמת - בנושא מידת האמת

נושאי העלון: מידת האמת, עת רצון, נביא, פרשת שופטים, עול מלכות

אלול, שופטים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ההסתכלות וההשגחה על שערי הלב והרגש I אין גבול וסוף למידת האמת I ענין יחוד שמע ישראל I הסימן לאדם ששב בתשובה שלימה I מהותו של אלול וסעודה שלישית "עת רצון" I ביטול הרגש והשכל להשי"ת I חשיבות גילוי מלכותו יתברך אפילו בגשמיות ובדרגות התחתונות I להכיר שהכל ברוחניות וגשמיות מהקב"ה I קבלת עול מלכות בדעת ואח"כ במעשה I כח הנביא הוא מכללות ישראל I כח הנביא שהוא עצמו לב ישראל