עלון

עלון שפת אמת - בנושא יצחק

נושאי העלון: יצחק, תיקון המידות, פרשת תולדות, ברכתו של יצחק

כסלו, תולדות

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודתו של יצחק למצוא הנקודה הפנימית, להחזיר את השפע לשורשו, חפירת הבארות מורה על גילוי הנקודה הפנימית, העבודה לגלות נקודת החיות שבכל דבר, תיקון המידות למעלה מהטבע, תיקון העולם והשנה על ידי הנפש שהוא האדם, ברכתו של יצחק היא בהיכל הזכות שהיא עיקר הברכה