עלון

עלון שפת אמת - בנושא ימי השובבים

נושאי העלון: ימי השובבים, פרשת וארא

וארא, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השורש של כל מעשה ומעשה למעלה למעלה I החילוק בין עבודת האבות למשה רבינו I החילוק בין ההתגלות בשם שד"י להתגלות בשם הוי"ה I מהות הד' לשונות של גאולה I דברי הקדמה לימי השובבי"ם