עלון

עלון שפת אמת - בנושא התחדשות

נושאי העלון: התחדשות, פרשת שמות, השבטים

שמות, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יסוד ההתחדשות I יסוד הגאולה שבבשורת הקב"ה אהי' אשר אהי' I התועלת שבגלות I נצחיות האבות והשבטים