עלון

עלון שפת אמת - בנושא התחדשות

נושאי העלון: התחדשות, גלות

שמות, טבת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יסוד ההתחדשות I יסוד הגאולה שבבשורת הקב"ה אהי' אשר אהי' I התועלת שבגלות