עלון

עלון שפת אמת - בנושא גאוה

נושאי העלון: גאוה, פרשת תזריע מצורע

אייר, תזריע-מצורע

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

המשכת החיות ממקור החיים הרוחני לעולם הגשמי I הגאוה היא השפלות בעצמה