עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך

חשון, לך לך

תשפ"ב