עלון 36171

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, מליחה, אשר יצר, אחיזת עינים

אלול, שופטים

תשע"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר להשתתף במופעי "אחיזת עיניים"?, הנצרך לנקביו באמצע פסד"ז מתי יברך אשר יצר?, הכשר שיצא מתחת ידם עופות ללא מליחה האם חייבים לפרסם הדבר כדי למנוע מכשול?