עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא מזוזה

נושאי העלון: מזוזה, בשר וחלב, פרשת תרומה, מזוזות, דרבנן, דאורייתא

תרומה, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

העוזב את ביתו האם יש לו היתר ליטול המזוזות עמו?,העוסק במצווה דרבנן האם פטור ממצווה דאורייתא?, תחב כף בשרי בתבשיל חלבי האם צריך להכשיר כל הכף?