עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא ייחוד

נושאי העלון: ייחוד, קדושה, בשר וחלב, פרשת בהעלותך, איסור יחוד, יחוד

סיון, בהעלותך

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם איכא איסור יחוד כשהבעל או האשה בעיר?, התפלל ערבית מוקדם ולאחר מכן שמע קדושה ממנין המתפלל מנחה האם יענה עמהם?, המחמם לחם על סיר בשרי האם רשאי לאוכלו עם גבינה?