עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא תפילת הדרך

נושאי העלון: תפילת הדרך, פרשת ויחי, יששכר וזבולון

טבת, ויחי

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

תפילת הדרך מבני ברק לירושלים I הסכם יששכר וזבולון