עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא אופה אוטומטי בשבת

נושאי העלון: אופה אוטומטי בשבת, פרשת יתרו

יתרו, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לכוון אופה אוטומטי שידלק בשבת?