עלון

עלון שמועה טובה - בנושא פרה אדומה

נושאי העלון: פרה אדומה, פרשת חוקת

תמוז, חוקת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרה אדומה