עלון

עלון שלמים מציון - בנושא שבועה

נושאי העלון: שבועה, פרשת ויקרא

אדר ב, ויקרא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חצי שיעור בשבועה