עלון

עלון שלמים מציון - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך, הרהור לימוד תורה

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ושבת עד ה' אלוקיך I בדיני ברכת התורה בלומד בהרהור