עלון

עלון שלמים מציון - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, מצות קריאת שמע, הכרת הטוב

טבת, ויגש

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יוסף נראה אל אביו - כיבוד אב I ויבך על צואריו - חיוב יוסף במצוות קריאת שמע I רק אדמת הכהנים לא קנה - הכרת הטוב