עלון

עלון שלמים מציון - בנושא פרשת בהעלותך

נושאי העלון: פרשת בהעלותך, פרקי אבות, מצות תנופה, קשירת יצחק בעקדה, טעם המן

סיון, בהעלותך

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חי הנושא את עצמו במצוות תנופה, קשירת יצחק בעקידה, מצוות הנפת הלווים, מה היה טעם המן מה טעם מי שלא חשב כלום?, פרקי אבות