עלון

עלון שלמים מציון - בנושא מוקצה

נושאי העלון: מוקצה, פרשת בהר

אייר, בהר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מוקצה בשבת